Hotărârea nr. 462/2009

Hotărârea 462/2009 - Acordarea „diplomei de aur” şi a unui premiu în valoare netă de câte 500 de lei, din bugetul local, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă conform Hotărârii nr. 84/2009.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J-N A P O C A

H O T Â R Â R E

privind acordarea “diplomei de aur" si a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei. din bugetul local pe anul 2009, cuplurilor clujene, din anexă, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform I lotărârii nr. 84 2009

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei ‘‘diplome de aur" și a câte unui premiu în sumă netă de 500 lei. de la bugetul local pe anul 2009. celor 106 cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 84/2009 proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia. Câtăniciu Steluța-Gustica. Chiorean Brîndușa-Alina, Chira Manuel. Csoma Botond, El llaycs Arthur-Roland, Florea loan-Horea, Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos. Lăszlo Attila. Lăpușan Rcmus-Gabriel. Marcu Valtâr. Moisin Radu-Marin, Molnos l.ajos. Niculescu Nicoleta, Pântea Petru-Iacob. Pcter 1 eoftl-Claudiu, Pop Ioan. Popa Adrian, Popa Li viu, Rațiu Radu-Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciți Marcelus-Lucian, Șurubaru Ghcorghe. Tomoș Constantin Ioan. Vușcan Gheorghe-Ioan;

Analizând Referatul nr. 191427/313 din 28.09.2009 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur" și a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei. din bugetul local pe anul 2009. celor 106 cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 84/2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea “diplomei de aur" și a unui premiu în sumă netă de câte 500 lei de la bugetul local pe anul 2009, celor 106 cupluri clujene, care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția relații comunitare și turism și Serviciul stare civilă.


Nr. 462 din 6 octombrie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

CONSILIUL LOCAL Al. MUNICIPIULUI CLLJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 462/ 2009


TABEL NOMINAL


cuprinzând cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și care au depus cereri în perioada 02.01.2009    - 31.03.2009


CNP

Domiciliul comun actual al soților

Data încheierii căsătoriei

Nr. crt

Numele ile familie al soților Prenumele soțului și al soției

1

ANDONIE

ROMULUS

LUCREȚIA

27.02.1959

Str. Crinului nr. 7. ap. 17 tel. 0264232855. 0751052200

2

ANDREI

ZAHARIE NICK

ANA

26.02.1959

Str. Viilor nr. 29. ap. 53 tel. 0264525791.0740613674

3

AVRAM

MARIN

MARIA

07.02.1959

Str. Unirii nr. 23. ap. 41 tel. 0264554967

4

BÂGĂCLAN

V ASIEI-

ILEANA

30.03.1959

Str. Timișului nr. 77. ap. 10 tel. 0264550067. 0264280042

5

BÂLÂNESCU

DUMITRU

FELICIA

18.03.1959

Str. Clabucet nr. 3. ap. 15

tel. 0264424085

6

BARBU

ION

MARIA

09.02.1959

Str. Aurel Vlaicu nr. 3. ap. 283 tel. 0264445319. 0745190773

7

BEDREAGÂ

PETRU

RADA

31.12.1958

Al. Muscel nr. 14. ap. 9 tel. 0264441659

8

BELEAN

OV1DIU MIRCEA

AURELIA

16.03.1959

Str. Unirii nr. 2. ap. 13 tel. 0364118200

9

BENEA îX

ROMUL LONGIN

LIANA NATALIA

19.01.1959

Al. Azuga nr. 5. ap. 3

tel. 0264414731

10

BERGEAN

■ 1

IO AN

LIVIA

13.02.1959

Str. Vasile I.upu nr. 62 tel. 0264545539. 0722621085

'

A -q / r/ -O- C/ o /

/Nr. Numele de familie al soților Prenumele soțului și al soției crt

11

BIRTOCEAN

VASILE

ILEANA

12

BLOGOS

V1OREL

EUGENIA

13

BOCA

LOVIAN

PAULINA

14

BOJAN

MIHAILA

EMILIA

15

BORBELY

ANDRE1U

ELLA

16

BRETEA

IOAN

FLOARE

17

BRIE

VASILE

MARIA

18

BR1ȘAN

1L1E

MARIUȚA

19

CENAN

IOAN

OLGA

20

CIOCAN

VASILE

ANA

21

COLCER

GAVRIL

MARIA

22

COLCERIU

AUGUSTIN

MANUELA

23

COMAN

VICTOR

JUSTINA

Data încheierii căsătoriei

Domiciliul comun actual al soților

21.02.1959

Str. Munteniei nr. 15 tel. 0264481658, 0741286701

08.02.1959

Str. Fabricii nr.7, ap. 116 tel. 0264446633

19.01.1959

Str.Fintinele Bl Lama E, ap. 94 tel. 0264588424

31.01.1959

Str. Fantanele Lama E, ap. 33 tel. 0264581188

23.01.1959

Str. Micus nr. 1. ap. 123

tel. 0264567520

07.01.1959

Str. Graurilor nr. 33

tel. 0264435536

04.02.1959

Str. Maramureșului nr. 141 tel. 0264530193

19.02.1959

Str. Dejului nr. 2, ap. 8

tel. 0742337267

24.02.1959

Str. Hațeg nr. 12, ap. 14 tel. 0364884401

26.02.1959 Str. Unirii nr. 9. ap. 4 tel. 0264544718

07.03.1959 Str. Mehedinți nr. 65-67,ap. 79 tel. 0264422223. 0745209755

27.02.1959 Str. Firiza nr. 8, ap. 2

tel. 0264428558. 0743913623

23.01.1959 Str. N Titulescu nr. 30. ap. 27 tel. 0364808934

Nr. Numele de familie al soților Prenumele soțului și al soției cri

24 CONSTANTIN

HARALAMB1E

VIORICA

25

COSTEA

MIRCEA

VICTORIA

26

COTIȘEL

NICODIM

ANA

27

CRI ȘAN

EMILIAN

MARI A

28

CRI ȘAN

VASILE

MARIA

29

CUC

RUSALIM

MARIA

30

CUIBUS

GRIGORE

VICTORIA

31

DEGE

ȘTEFAN

ANA

32

DRÂGAN

PETRU

VICTORIA

33

DREVE

GHEORGHE

MARIA

34

EIKLER

IUL1U

MARIA

35

ERDEI

PA VEL

ILEANA

36 FÂRÂGÂU


PETRU

NASTASIAData încheierii căsătoriei

Domiciliul comun actual al soților

17.03.1959

Str. Baisoara nr. 1. ap. 31

tel. 0748778979

14.02.1959

Str. Horea nr. 1 1. ap. 6 tel. 0264534894

06.02.1959

Str. Baita, nr. 5 ap. 14 tel. 0264540686

18.02.1959

Str. Trâmbițași lor nr. 18 tel. 0264532937

12.03.1959

Str.Palriciu Barbu nr. 51, ap. 2 tel. 0264437243

27.01.1959

Str. Oașului nr. 246 tel. 0723829008

23.12.1958

Str. Oltului nr. 31 tel. 0264449491

20.02.1959

Str. Mehedinți nr. 46-48. ap. 19 tel. 0264561287

19.01.1959

Str. Valea Chintaului nr. 5-7 tel. 0744479193 fiica

02.03.1959

Str. Teleorman nr. 32. ap. 39 tel. 0264444744, 0742936201

20.01.1959

Str. Brincusi nr. 184. ap. 43 tel. 0749762912

13.01.1959

Str. Brincusi nr. 153. ap. 153 tel. 0264544346

30.03.1959

Str. Padis nr. 8. ap. 18 tel. 0264548797


37

FESNIC

1

IOAN

MARIA

38

FILIMON

IOAN

PROFIRA

39

FRĂTEANU

VASILE

MARIA

40

FURTUNA

ION

MARIA

41

GÂDÂLEAN

EUGEN

MARIA

42

GASPAR

M1HA1

ROZALIA

43

GÂZDAC

ILIE

ANA

44

GIIIRIȘAN

TEODOR

MARIA

45

GOCAN

TRAIAN

ANA

46

GOCAN

IOAN

VASILICA

47

HAITONIC

IOAN

CAROLINA

48

HERDEA

TRAIAN

MARIA

49

HODOR

TEODOR

VICTORIA
Data încheierii căsătoriei

Domiciliul comun actual al soților

29.12.1958

Str. Traian nr. 39, ap. 8 tel. 0264434807

14.02.1959

Str. Nasaud nr. 18, ap. 34 tel. 0264410969

17.02.1959

Al. V. Voievod nr. 66. ap. 27

tel. 0264550039

21.03.1959

Str. C. Brancusi nr. 2. ap. 22 tel. 0788605030. 0721867867

03.03.1959

Str. 1 lerculane nr. 6. ap. 71 tel. 0264541665

21.02.1959

Str. Maiakovski nr. 13

tel. 0264481151.0745277049

06.02.1959

Str. Dunării nr. 7 tel. 0264548214

11.02.1959

Str. Oașului nr. 137 tel. 0756465678

27.01.1959

Str. Tasnad nr. 27, ap. 18

tel. 0264424445

07.02.1957

Str. Dorobanților nr. 89. ap. 62 tel. 0264546686

08.01.1959

Str. Primăverii nr. 12. ap. 23 tel. 0264565528

12.01.1959

Str. Vaslui nr. 2 tel. 0744657134

12.03.1959

Str. Petuniei nr. 7, ap. 55 tel. 0264582626

50 HOMAN          MIRCEA

MARIA

51

ILIE

TIMOTEI

i

AURORA

52

KAPDEBO

BIBENS ALO1S

!

GERTRUD

53

KOLUMBAN

ZOLTAN

I

ANA

■j

54

KOVACS

IUL1U

ROZALIA

55

LENGYEL

SIGISMUND

ANA

£

56

LITERAT

LI VIU

MINERVA ANGELA

■3

57

LOCH

NICOLAE

.ic-

BRIG1TA EDA

58

LUNG

RADU

AN IC A

59

MARIAN

IOAN

Ș

VICTORIA

60

MARIAN

ALESANDRU

ELENA

 • 61 M A ROȘ AN         IOSIF

ROZ ALIA

 • 62 MITRE           ALEXANDRU

ELISABETA


20.01.1959

04.02.1959


05.01.1959


16.01.1959Str. Piersicului, nr. 2 tel. 0264455000


Str. Plopilor nr. 4, ap. 14 tel. 0264429010


Str. Giordano Bruno nr. 55 tel. 0264532832


Str. J. Jaures nr. 14, ap. 20 tel. 0264532285


23.03.1959 Str. Clabucet nr. 5, ap. 32 tel. 0264567796

04 0.3.1959 Str. Baisoara nr. 5, ap. 43 tel. 0264552692

03.01.1959 Str. Hațeg nr. 4. ap. 64 tel. 0264583973

04.02.1959 Str. Crisan nr. 10. ap. 7 tel. 0264532106


1 1.03.1959


08.06.1946

24.02.1959

21.02.1959


14.02.1959


Str. Mehedinți nr. 18-20.nr. 1 tel. 0746110805.0364412547


Str. Coloni-Becas nr. 10 tel. 0746127934

ÎStr. Rodneî nr. 18

tel. 0264413629. 0264596409

1........-.................................

(i Alexandrescu nr. 14. ap. 37


tel. 0364417023

Al. Micus. nr. 4 ap. 41 tel. 0264585761 Tamasan


Nr. Numele de familie al soților Prenumele soțului și al soției             CP

crt


Data încheierii căsătoriei


Domiciliul comun actual al soților


 • 63 MOLDOVAN

 • 64 MORARIU


PAVEL

MARIA


ALEXANDRU

SILVIA


65 MOTT


NICOLAE

ANA


 • 66 MUNTEAN

 • 67 MUNTEAN


68 NÂOIAN


69 OLAR


IOAN

VIRGINIA RODICA

IOAN

MARIA

IOAN

MARIA

MARIUS
29.01.1959


VERONIKA • 70 PĂCURAR

 • 71 PĂDURE AN

 • 72 POP

 • 73 POP

 • 74 POP

 • 75 POP


POMPE1U

MARIA

VAS1I 1


ANA


AUREL

ANA


VASILE

MAL VIN A GHIZELA


ALEXANDRU

MARIA

IOAN

VIOLETA


05.02.1959


11.02.1959

14.03.1959


jStr. Ștefan Mora nr. 7/33

tel. 0264581635

Str. Al Vaida Voievod, nr. 64

tel. 0264550100

Str. Micus. nr. 1, ap. 56

tel. 0264565474

Str. Plopilor nr. 2, ap. 4

jtel. 0264429019

;Str. Taberei nr. 20. ap. 12

tel. 026457716 ?

Str. Fabricii de Zahar nr. 4. ap. 16 tel. 0724347878 fiica

Str. Pata Rat nr. 10

tel. 0744551652

Str. Vidraru nr. 9-11. ap. 100

tel. 0264423275

Str. Tulcea nr. 28. ap. 2

tel. 0264449338.235154

Str. Mehedinți nr.62.ap.75

tel. 0264581056

Str. Crângului nr. 1

tel. 0264598124


G Alexandrescu nr. 55. ap. 17 tel. 0264569825

Str. Mehedinți nr.2. ap. 11 tel. 0264459649. 0364800904


76

POPA

VASILE

VICTORIA

77

POPOVICIU

IOAN

ANA

78

RADULY

EUGEN

MAR1A

79

RUS

VASILE

DOMNICA

80

RUS

SILVIU IOAN

LEONT1NA

81

RUS

IOAN

CORNELIA

82

RUS

IOS1F

ORTENZIA

83

RUS

TRAI AN

EMILIA

84

SANDOVICI

CONSTANTIN

EVA MARIA

85

SÂNTÂMÂREAN

DUMITRU

ELISABETA

86

SAVA

RADU

MARIA

87

SEICHE

VASILE

MARIA

88

SELEJAN

IOAN

ANAData încheierii căsătoriei

31.01.1959

Domiciliul comun actual al soților

G Alexandrescu nr. 38. ap. 15 tel. 0264573686

15.02.1959

Al. Brates nr. 4. ap. 27

tel. 0264561305. 0742762738

07.01.1959

Str. Al. Vlahuta nr. 21. ap. 43 tel. 0364411270

02.02.1959

Str. Iugoslaviei nr. 71. ap. 2 tel. 0264460709

24.02.1959

Str. Teilor nr. 32. ap. 2 tel. 0264483815

19.02.1959

Str. Margaritarilor, nr. 30 A

tel. 0264456065

13.02.1959

Str. Taberei nr. 20. ap. 19 tel. 0364881076

04.11.1945

Str. l intinele nr. 1. ap. 32 tel. 0743784633 fiica

12.03.1959

Str. Moților nr. 23. ap. 1 tel. 0264595639. 421149

25.01.1959

Str. Stanescu Popa nr. 4 tel. 0264481032

13.09.I95X

Str. Donath nr. 38. ap. 26 tel. 0264584371

31.01.1959

Str. Suceava nr.13 tel. 0264531137

31.12.1958

Str. Donath nr. 2. ap. 31 tel. 0264582089


Nr. Numele de familie al soților Prenumele soțului și al soției crî

89

ȘOPTIREAN

GHEORGHE

ILEANA

90

SOVATI

IOSIF

ILEANA 1OLANDA

91

STADLER

M1HEL

CLARA

92

STANC1OIU

ISIDOR

STELUTA

93

ȘTEFAN

N1COLAE

NASTASIA

94

STEGERAN

IOAN

OLGA

95

SUCIU

GHEORGHE

ROZALIA

96

SZECSI

IOSIF

ROZALIA

97

SZEKELY

GRIGORE

VIORIC/X

98

SZILAGYI

EUGEN

IUL1ANA

99

TIMIȘ BALAZSI

ALEXANDRU

ROZALIA

100

TODEA

IOSIF

ANA

101

TOROK

ȘTEFAN

LENCADomiciliul comun actual al soților

13.01.1959

Str. Mestecenilor, nr.4. ap. 16 tel. 0264524332

24.02.1959

Str. Brincoveanu nr. 60, ap. 6 tel. 0746127820, 0749412460

26.01.1959

Str. Beiusului nr. 6 tel. 0264416942

07.01.1959

Str. E. Grigorescu nr. 47 tel. 0264584563

03.02.1959

Str. Maramureșului nr. 75 tel. 0264435793

20.01.1959

Str. Rasinari nr. 2. ap. 88 tel. 0264552105

14.03.1959

Str. Izlazului nr. 12. ap. 1 tel. 0264421336

10.03.1959

Str. Teleorman nr. 35 tel. 0264532774 fam David

24.12.1958

Str. Republicii nr. 94-96 tel. 0264599987. 0743419316

31.12.1958

Str. Muscel nr. 24, ap. 9 tel. 0264441749

04.08.1956

Str. Horea nr. 35. ap.l

tel. 0264432597, 0744838569

17.03.1958

Str. 23 August nr. 12, ap. 17 tel. 0751899083

15.01.1959

Str. București nr. 55. ap. 29 tel. 0788447924


102

TOȘA

PETRU

VIOARA

103

VÂDEAN

ROMUL

DOINA LUCIA

104

VARVAR1

ALEXANDRU

IRINA

105

VERES

IOAN

RAVINIA

106

VERMEȘAN

GEORGE

ELENA

TOTAL 106 FAMILII

SECRETAR,

Al.RORA ȚĂRMl.RE


20.12.1958

Str. Parang nr. 2. ap. 20 tel. 0264569472

14.02.1959

Str. Tarnita nr. 8. ap. 5 tel. 0264428315

02.08.1957

Str. C I Hossu nr. 43-45. ap. 3 tel. 0264599079

21.02.1958

Str. Clabucet ap. 4. ap. 112 tel. 0364806157

26.03.1959

Str. Moților nr. 1. ap. 48 tel. 0264596938. 0741739841

ȘEF SERVICIU, MARI A V UNTHIU