Hotărârea nr. 428/2009

Hotărârea 428/2009 - Alocarea sumei de 20000 lei de la bugetul local pe anul 2009 Clubului Sportiv „Universitatea” Cluj-Napoca pentru manifestările prilejuite de aniversarea a 90 de ani de existenţă a Clubului „U” cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 50.000 lei, reprezentând compensația financiară ce va fi achitată U.A.T. Comuna Chinteni, în calitate de coproprietar al sistemului de distribuție gaze naturale, în vederea obținerii avizului de branșare a obiectivului de investiții: "CENTRUL T.E.A.M. (TEHNOLOGIE, EVOLUȚIE, ANTREPRENORIAT, MICROINTREPRINDERE)-ZONA METROPOLITANĂ CLUJ-DE SPRIJINIRE A AFACERILOR ", în conformitate cu Hotărârea Consiliului local al comunei Chinteni nr. 137/25.11.2015.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 50.000 lei, reprezentând compensația financiară ce va fi achitată U.A.T. Comuna Chinteni, în calitate de coproprietar al sistemului de distribuție gaze naturale, în vederea obținerii avizului de branșare a obiectivului de investiții: "CENTRUL T.E.A.M. (TEHNOLOGIE, EVOLUȚIE, ANTREPRENORIAT, MICROINTREPRINDERE) - ZONA METROPOLITANĂ CLUJ- DE SPRIJINIRE A AFACERILOR", in conformitate cu Hotărârea Consiliului local al comunei Chinteni nr. 137/25.11.2015 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 287929/29.06.2016, al Direcției generale comunicare, dezvoltare locală si management proiecte și Direcția tehnică, prin care se propune suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 50.000 lei, reprezentând compensația financiară ce va fi achitată U.A.T. Comuna Chinteni, în calitate de coproprietar al sistemului de distribuție gaze naturale, în vederea obținerii avizului de branșare a obiectivului de investiții: "CENTRUL T.E.A.M. (TEHNOLOGIE, EVOLUȚIE, ANTREPRENORIAT, MICROINTREPRINDERE) - ZONA METROPOLITANĂ CLUJ-DE SPRIJINIRE A AFACERILOR" în conformitate cu Hotărârea Consiliului local al comunei Chinteni nr. 137/25.11.2015, luând în considerare prevederile art. 151 din Legea nr. 132/2012;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 50.000 lei, reprezentând compensația financiară ce va fi achitată U.A.T. Comuna Chinteni, în calitate de coproprietar al sistemului de distribuție gaze naturale, în vederea obținerii avizului de branșare a obiectivului de investiții:    "CENTRUL T.E.A.M. (TEHNOLOGIE, EVOLUȚIE, ANTREPRENORIAT,

MICROINTREPRINDERE) - ZONA METROPOLITANĂ CLUJ - DE SPRIJINIRE A AFACERILOR" in conformitate cu Hotărârea Consiliului local al comunei Chinteni nr. 137/25.11.2015.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția tehnică si Direcția economică.

Nr. 428 din 6 iulie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)PREȘEDINTE DE ȘED

'Trhf.univ.dr. Vasile Florin Stamatian