Hotărârea nr. 422/2009

Hotărârea 422/2009 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 369/2009 (vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu nr. 8).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind reconfirmarea Strategiei culturale a Municipiului Cluj-Napoca, parte componentă a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, aprobată prin Hotărârea nr. 315/2015, în vederea participării Municipiului Cluj-Napoca la acțiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind reconfirmarea Strategiei culturale a Municipiului Cluj-Napoca, parte componentă a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, aprobată prin Hotărârea nr. 315/2015, în vederea participării Municipiului Cluj-Napoca la acțiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România - proiect din inițiativa viceprimarilor;

Analizând Referatul nr. 291503 din 30.06.2016 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune aprobarea reconfirmării Strategiei culturale a Municipiului Cluj-Napoca, parte componentă a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, aprobată prin Hotărârea nr. 315/2015, în vederea participării Municipiului Cluj-Napoca la acțiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România;

Văzând Adresa nr. 291488/42/30.06.2016 a Asociației Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană, precum și Hotărârea nr. 315/2015;

Reținând prevederile art. 36 al (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă reconfirmarea Strategiei culturale a Municipiului Cluj-Napoca, parte componentă a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, aprobată prin Hotărârea nr. 315/2015, în vederea participării Municipiului Cluj-Napoca la acțiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează compartimentele de muncă din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

LEȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ» pf. univ.dr. Vasile Fl^rH^&tamatian ntrasemnează:

c Secretarul municipiului,

Aurcjra.Roșca


Nr. 422 din 6 iulie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)