Hotărârea nr. 41/2009

Hotărârea 41/2009 - Atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. L. Rebreanu nr. 40, ap. 104, d-rei Miţu Angela.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. L. Rebreanu nr. 40, ap. 104 , d-rei MÎȚU ANGELA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. L. Rebreanu nr. 40, ap. 104, d-rei MÎȚU ANGELA proiect din inițiativa consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brândușa Alina. Chira Manuel, Csoma Botond, Florea Ioan Horea, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Popa Adrian, Popa Liviu, Pop Ioan. Sandu Mihai, Somogyi Gyula. Stamatian Vasile Florin, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan, Vușcan Gheorghe;

Analizând Referatul nr. 29 din 13.01.2009 al consilierilor inițiatori, prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. L. Rebreanu nr. 40. ap. 104 . d-rei MÎȚU ANGELA;

Reținând prevederile LIG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Se atribuie d-rei MÎȚU ANGELA locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. L. Rebreanu nr. 40, ap. 104. Locuința este compusă din: una cameră = 7,10 mp.; WC cu duș = 3,40 mp.

ART 2. Termenul închirierii este până la data de 08.04.2009, cu posibilitatea prelungirii contractului de închiriere.

ART.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu Marin Moisin j ?