Hotărârea nr. 4/2009

Hotărârea 4/2009 - Desfiinţarea contractului de vânzare-cumpărare acţiuni nr. 117201/02.07.2008, încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi S.C. Oncos Impex S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii nr. 1/2009 (aprobarea prorogării termenului de plată a avansului datorat de S.C. Oncos Impex S.R.L., în temeiul contractului de vânzare-cumpărare acțiuni nr.

117201/2008) și desființarea contractului de vânzare-cumpărare acțiuni nr. 117.201/02.07.2008, încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Oncos Impex S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind desființarea contractului de vânzare-cumpărare acțiuni nr. 117201/02.07.2008, încheiat ăntre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Oncos Impex S.R.L. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brîndușa Alina, Csoma Botond, Florea Ioan Horea, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta. Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Popa Liviu, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Stamatian Vasile Florin, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan și Vușcan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 8964/303 din 31 decembrie 2008 al Serviciului juridic, contencios, prin care se propune desființarea contractului de vânzare-cumpărare acțiuni nr. 117201/02.07.2008, încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Oncos Impex S.R.L.;

în conformitate cu dispozițiile art. 34 alin. 2 lit. c din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 și a Legii nr. 137/2002, precum și dispozițiile art. 41 din Legea nr. 137/2002;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se revocă Hotărârea nr. 1/ 2009 privind aprobarea prorogării termenului de plată a avansului datorat de S.C. Oncos Impex S.R.L., în temeiul contractului de vânzare-cumpărare acțiuni nr. 117201/2008.

Art, 2. Societatea Comercială Sportivă Club Fotbal Municipal Universitatea Cluj S.A. va prezenta, până la data de 28.02.2009, un raport de audit cu privire la situația financiară actuală a clubului.

în situația în care se va constata existența unui prejudiciu în perioada în către S.C.

Oncos Impex S.R.L. a fost acționar majoritar, Consiliul local va face demersurile necesare în vederea recuperării acestuia.

Art. 3. Se aprobă desființarea contractului de vânzare-cumpărare acțiuni nr. 117201/02.07.2008, încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Oncos Impex S.R.L., pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, cu pierderea garanției de 5%, constituită prin biletul la ordin nr. BTRL3BT9379203, emis de S.C. Oncos Impex S.R.L. , în cuantum de 418.800 lei, cu scadență la data de 31.03 .2009.

Art. 4. Se mandatează Executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca să notifice S.C. Oncos Impex S.R.L. desființarea contractului de vânzare-cumpărare acțiuni nr. 117201/02.07.2008 și să demareze procedurile de executare silită.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Juridic, contencios și Direcția economică.

Președinte de ședință, Radu-Marin Moisin

Nr. 4 din 13 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi).