Hotărârea nr. 385/2009

Hotărârea 385/2009 - Prelungirea contractelor de închiriere ale locuinţelor construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinţi nr. 41.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractelor de închiriere ale locuințelor construite de către Agenția Națională pentru

Locuințe, situate în municipiul Cluj-Napoca , str. Mehedinți nr. 41

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere ale locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Mehedinți nr. 41 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 157708 din 05.08.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea contractelor de închiriere ale locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de un an, începând cu data de 16.08.2009, a contractelor de închiriere pentru persoanele prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre, contracte încheiate în baza hotărârilor nr. 227/2003 și nr. 241/2003, și prelungite prin acte adiționale (de la 15.08.2008. până la 15.08.2009), în baza Hotărârii nr. 185/2009, având ca obiect locuințele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe.

Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se constată încetarea contractelor de închiriere pentru persoanele prevăzute în Anexa 2 la prezenta hotărâre, raportat la condițiile de bază de repartizare, pentru locuințele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe.

Anexa 2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă prelungirea, pe perioada 15.08.2008 - 16.08.2010. a contractului de închiriere pentru Vădean Mihai Romulus și soția Vădean Alexandrina Florentina.

Art.4. Se mandatează executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca să efectueze demersurile ce se impun în vederea rezilierii prin instanță a contractelor de închiriere a locuințelor de pe str. Mehedinți nr. 41, ce fac obiectul subînchirierii, respectiv a celor pentru care nu se face dovada folosinței efective de către titularii de contract, constatate în condițiile legii.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății - Serviciul Administrare locuințe. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr.385 din 1 I august 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 385/2009


Tabel nominal cu titularii contractelor de închiriere locuințe situate în Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, pentru care se aprobă prelungirea


Nr. crt.

Titular contract

1.

Pop Monica

2.

Turja Daniela Maria

3.

Bondor Robert

Bondor Cosmina Ioana

4.

Muntean Eugen Vasile

Muntean Oana Carmen

5.

Szenasi Roxana Dana

Szenasi Nicolae

6.

Rozescu Florin Dezideriu

Rozescu Otilia

7.

Pop Mariana Claudia

8.

Cristescu Ana Liliana

Cristescu Dorel

9.

Pop Simion Adrian

Pop Simina

10.

Cordoș Oliviu

Cordoș Elena Veronica

11.

Pop Aida Nicoleta

12.

Morar Laura Maria

13.

Duma Iuliu Florin

Duma Voichița Simona

14.

Săsăran Emanoil FlorinEvidență-Dirccția impozite și taxe Cluj-Napoca


Evidență-Primării loc de naștere/domiciliu


-Proprietate în registrul agricol


Săsăran Liana Maria

15.

Rizzoli Candido Florin

Rizzoli Anca Ioana

16.

Moroșan Viorica

17.

Toma Sanda Melania

Toma Cristian Alexandru

18.

Câmpian Vasile

Cămpian Nadia Lucia

19.

Munteanu Adriana

20.

Cătinean Ileana Claudia

Cătinean Radu

21.

Bâlc Viorel

Bâlc Mihaela Cristina

22.

Armancă Margareta Liliana

23.

Hcrghiligiu Cristian Spiridon

Herghiligiu Iulia Alina

24.

Man Dan Mihai

25.

Danciu Mirela

Danciu Vlad

26.

Militaru Florentina Claudia

Militaru Valentin

27.

Ruzsa Balint

Ruzsa Andreea

28.

Ivănescu Simona

Ivănescu Marius Lucian

29.

Saivan Adrian

Saivan Narcisa Rodica

30.

Pop Horațiu Gabriel

Pop Anca

31.

Ianko Zsolt

Ianko Hajnalka Eniko

32.

Bob Alina Bianca

-Proprietate 0,1

ha. fânaț

-Garaj

-Proprietate teren 654 mp.„arător la Ciucaș,,

Teren în concesiune în Apahida

33.

Mureșan Camelia Maria

34.

Bărbos Liana Cecilia

35.

Berinde Daniela Angela

36.

Simișdean Avram

Simișdean Cristina Oana

37.

Bihari Adela Francoise

38.

Ciocian Ioana Crina

39.

Papai Levente Laslo

Papai Roxana Aurora Alina

40.

Triță Marius Tudorel

41.

Barla Gheorghe

Barla Liliana

42.

Giurgiu Marian Mircea

Giurgiu Ioana Simona

43.

Hauer Eva Eliza

Hauer Ioan

44.

Topan Vasile Marius

45.

Flueraș Carmen Livia

46.

Cozma Oana Cosmina

47.

Pop Adrian Lucian

Pop Dorina

48.

Șandor Mignon Severus

49.

Bodea Petricâ Ciprian

Bodea Mihaela Simona

50.

Nădejde Eliot Lloyd

Nădejde Laura Maria

51.

Todoruțiu Marius

Todoruțiu Dorina

52.

Kisjancsi Ecaterina

-Proprietate până în anul 2007, când a fost înstrăinată

53.

Ilișiu Flaviu Mihai

Ilișiu Silvia Monica

54.

Boeru Mariana Codruța

Boeru Cătălin Dorel

55.

Perșa Paula Maria

Perșa Mircea Florin

56.

Szabo Josef

Szabo Csilla Melinda

57.

Păcurar Florian Laurențiu

Păcurar Anamaria

58.

Rus Daniel Ovidiu

Rus Natalia

59.

Gabor Elena

Gabor Florin

60.

Pîrv Victoria Maria

Pîrv Marin Aurel

61.

Chiorean Dan Constantin

62.

Armanca Marcelina

Armanca Mihai

63.

Pelea Horea

Pelea Andreea

64.

Bunea Raluca Minerva

Bunea Adrian Viorel

65.

Balazs Corina Paulina

Balazs Attila

66.

Cîmpcan Cosmin

Cîmpean Alindora Diana

67.

Vele Valeriu Cosmin

Vele Dana Monica

68.

Neag Răducu Sorin

69.

Bobiș Călin Gelu

Bobiș Dorina

-Proprietate teren 468 mp. str. Borhanci nr. 8C

70.

Parasca Florin Dorin

Parasca Anca

71.

Rotar Florica Monica

72.

Buligă Mihail Sorin

Buligă Claudia Cătălina

73.

Sălciuan Mariana Nicoleta

Sălciuan Cristian Teodor

74.

Ilie Felicia

75.

Anton Sandu Vasile

Anton Mirela Georgeta

76.

Nicoschi Adriana Mirela

77.

Culcear Cristina Nicoleta

78.

Sîrbu Vasile Cristian

79.

Petre Diana Paula

80.

Vădean Paula Cristina

81.

Pușcaș Romulus Horațiu

Pușcaș Teodora

82.

Matei Maria Elvira

83.

Danciu Alba

Danciu Gavril Alexandru

84.

Trif Ieronim Comeliu

Trif Iosefina Nicoleta

85.

Purdea Luminița Georgeta

86.

Vâtcă Iosif Gabriel

87.

Stoicovici Tudor

Stoicovici Adela Maria

88.

Tarcea Laura Amalia

89.

Bolboacă Nicolae

Bolboacă Lucica

90.

Pop Emil Claudiu

Pop Monica Nicoleta

- Teren în concesiune în Apahida

-19 % locuință str. G. Alexandrescu nr.10 ap.2

- 4 % apartament str.

Tamița nr. 5

-Proprietate teren 1000 mp.

91.

Popa Mioara Anca

92.

Danileș Vasilică Cristi

Danileț Mirela

93.

Samat Crina Mihaela

94.

Varga Crina Elena

95.

Mureșan Marcela

Mureșan Lucian Marius

96.

Costin Teodora

97.

Nechifor Lorena

Nechifor Aurelian

98.

Gomboș Leon

99.

Maniu Gheorghe Dănuț

Maniu Gabriela Lucia

100.

Cămaț Cosmin Alin

Cămaț Cristina Monica

101.

Seceanu Crina

Seceanu Marius Dumitru

102.

Făt Aurel Cornel Făt Raiuca Simona

103.

Badiu Doina Ioana

104.

Litus Emese

105.

Cosma Octavian Horia

Cosma Cristina

106.

Sîrbu Norin Gabriel

Sîrbu Adina Camelia

107.

Mariș Maria

108.

Bobeșiu Octavian Doru

Bobeșiu Ana Adriana


Proprietate apartament

Alba-Iulia


Anexa 2 la Hotărîrea nr. 385/2009


Tabel nominal cu titularii contractelor de închiriere locuințe situate în Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, contracte care încetează


Nr. crt.

Titular contract

1

Radu Mihaela Cristina

2

Bolboacă RareșEvidentă-Primării loc de naștere/domiciliu

Observații

Cetățean român cu domiciliul în străinătate

Cetățean român cu domiciliul în străinătate