Hotărârea nr. 370/2009

Hotărârea 370/2009 - Atribuirea locuinţei din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str Gen. Traian Moşoiu nr.16, ap. 9-10, în schimbul locuinţei situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Potaisa nr. 15 pentru dl. Vârza Ernestin.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea locuinței din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Gen. Traian Moșoiu nr. 16, ap. 9-10, în schimbul locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Potaisa nr. 15, pentru d-1 Vârza Emestin

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată.

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea locuinței din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Gen. Traian Moșoiu nr. 16, ap. 9-10, în schimbul locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Potaisa nr. 15, pentru d-1 Vârza Ernestin - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Liviu Popa, Mihai Sandu, Claudia Anastase, Marcclus Lucian Suciu și Manuel Chira;

Analizând Referatul nr. 134738 din 30.06.2009 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune atribuirea locuinței din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Gen. Traian Moșoiu nr. 16, ap. 9-10, în schimbul locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Potaisa nr. 15, pentru d-1 Vârza Ernestin;

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c” , 39 alin. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea locuinței din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Gen. Traian Moșoiu nr. 16, ap. 9-10, în schimbul locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Potaisa nr. 15, pentru d-1 Vârza Ernestin, locuința având următoarea structură:

  • - ap. 9 : una cameră = 20,52 mp. și dependințe = 25, 08 mp.;

  • - ap. 10: două camere = 27,42 mp. și dependințe=20,63 mp., locuință degradată.

Termenul de închiriere este până la data de 19.05.2014.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 370 din 9 iulie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)