Hotărârea nr. 347/2009

Hotărârea 347/2009 - Prelungirea termenului de execuţie pentru „Executarea lucrărilor de reabilitare a 288 de străzi în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de execuție pentru “Executarea lucrărilor de reabilitare a 288 străzi în municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de execuție a Contractului nr. 48965/11.07.2005, încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și J.V. Garboli Conicos S.p.A pentru “Executarea lucrărilor de reabilitare a 288 străzi în municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 134186/30.06.2009 al Direcției tehnice prin care se propune prelungirea termenului de execuție pentru “Executarea lucrărilor de reabilitare a 288 străzi în municipiul Cluj-Napoca”;

Reținând prevederile articolului 15.1 litera (c) din Contractul nr. 48965/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 494/19 iulie 2005;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 , 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea termenului de execuție a Contractului nr. 48965/11.07.2005, aprobat prin Hotărârea nr. 494/2005, încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și J.V. Garboli Conicos S.p.A pentru “Executarea lucrărilor de reabilitare a 288 străzi în municipiul Cluj-Napoca”, până la data de 31 iulie 2010.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.


Nr. 347 din 7 iulie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)