Hotărârea nr. 338/2009

Hotărârea 338/2009 - Diminuarea suprafeţei din Contractul de închiriere nr. 1778/1999 cu suprafaţa de 50,15 mp., reprezentând 31,27 mp. (primărie de cartier) şi 18,43 mp. (birou).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind diminuarea suprafeței din Contractul de închiriere nr. 1778/1999 cu suprafața de 50,15 mp.,

reprezentând 31,72 mp. (primărie de cartier) și 18,43 mp. (birou)


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind diminuarea suprafeței din Contractul de închiriere nr. 1778/1999 cu suprafața de 50,15 mp., reprezentând 31,72 mp. (primărie de cartier) și 18,43 mp. (birou) - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu Marin Moisin, Nicoleta Niculescu, Florea Ioan Horea, Csoma Botond, Vușcan Gheorghe și Claudiu Teofil Peter ;

Analizând Referatul nr. 135882 din 01.07.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune diminuarea suprafeței din Contractul de închiriere nr. 1778/1999 cu suprafața de 50,15 mp., reprezentând 31,72 mp. (primărie de cartier) și 18,43 mp. (birou);

Reținâd avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă diminuarea suprafeței din contractul de închiriere nr.1778/1999 cu suprafața de 50,15 mp., reprezentând 31.72 mp. (primărie de cartier) și 18,43 mp. (birou).

ART.2- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 338 din 7 iulie 2009

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)