Hotărârea nr. 291/2009

Hotărârea 291/2009 - Prelungirea unor contracte de închiriere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea unor contracte de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Horea Ioan Florea, Nicoleta Niculescu. Mircea Cosmin Petric. Csoma Botond. Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 124956 din 17.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata prelungirii este de un an pentru spațiile revendicate de la data expirării contractelor și de șase luni, respectiv trei luni, pentru spațiile nerevendicate, de la data expirării contractelor, conform anexei.

Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator,

pentru spațiile aflate în această situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Contrasemnează:


Secretarul murntipiului, Jr. Aurora/Wtrmure

Nr. 291 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la 1 lotărârea nr. 291/2009


CLUJ-NAPOCA

DPMEP

Biroul Spații cu altă destinație

Lista spațiilor cu altă destinație.revendicate,pentru care s-a aprobat prelungirea contractelor de inchiriere

Nr. crt.

Titular contract de închiriere

Adresa spațiului

Suprafața (mp)

Chirie, conform HCL nr.23 8/2009

Data expirării

Termenul

1.

Societatea Cooperativa Meșteșugărească

Tehnolem

str. Moților nr.39

56,28

530,54

01.07.2009

1 an

2.

S.C. Mariana Mod S.R.L.

str. Memorandumului nr.2

50,4

261.81

01.07.2009

1 an

3.

S.C Agerami S.R.L.

str. Memorandumului nr.2

14,11

302,84

01.07.2009

1 an

4.

S.C. Impex Deco S.R.L.

str. Memorandumului nr.2

27,33

809.84

01.07.2009

1 an

5.

Sărăcuț Vasile

str. Moților nr.38

14,17

161.49

01.07.2009

1 an

6.

Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Motori

str.A. lancu nr.25

59,11

14,83

01.07.2009

1 an

7.

S.C. Servcons Manager S.R.L.

str. Dorobanților nr.17-19

25,28

249.7

01.07.2009

1 an

8..

Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Cluj Bistrița

str. St. 0. Iosif nr.6

25,12

46,88

01.07.2009

1 an

9.

Uniunea Artiștilor

Plastici Filiala Cluj

Bistrița

P-ta Unirii nr. 14

97,67

198.17

01.07.2009

1 an

10.

Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Motori

str. Dorobanților nr.17-19

90,3

22,58

01.07.2009

1 an

11.

Asociația de Studii Aromâne

str. Universității nr.3

75

37,5

01.07.2009

1 an

12

S.C. Util Art S.R.L.

B-dul Eroilor nr.34

43,56

844.4

01.07.2009

1 an

13.

S.C. Oxigen S.R.L.

P-ta Unirii nr. 13

145,29

2019,14

01.07.2009

1 an

Lista spațiilor cu altă destinație, nerevendicate,pentru care s-a aprobat prelungirea contractelor de închiriere

Nr. crt..

Titular contract de inchiriere

Adresa spațiului

Suprafața (mp)

Chirie, conform HCL nr.238/2009

Data expirării

Termenul

1.

S.C. Ciclop S.R.L.

str. Fabricii nr.4

6,5

197,6

01.07.2009

3 luni

2.

Fundația Augustina

str. Tipografiei nr.23

248,33

209,17

1 1.07.2009

3 luni

3.

Societatea Femeilor Ortodoxe

str. Tipografiei nr.23

70,68

59,53

1 1.07.2009

3 luni

4.

Fundația Pro

B-dul Eroilor nr.20

105

52,5

3 luni

Christianus

5.

Revista Steaua

str.Universității nr. 1

72,39

36,2

01.07.2009

6 luni

6.

Uniunea Artiștilor Plastici

str. Bolyai nr.4

66,27

115.84

01.07.2009

6 luni

7.

Uniunea Artiștilor Plastci

str.Albac nr.25

26,67

55,93

01.07.2009

6 luni

8.

Uniunea Artiștilor Plastici

B-dul Eroilor nr.4

12,76

29.9

01.07.2009

6 luni

9.

Uniunea Artiștilor Plastici

B-dul Eroilor nr.4

43,57

99,34

01.07.2009

6 luni

10.

Uniunea Artiștilor Plastici

str. Universității nr. 1

86,36

43,18

01.07.2009

6 luni

12.

Uniunea Creștină din România

str. Dorobanților nr.70 ( str. Năsăud nr.2)

608,53

221,51

01.07.2009

6 luni

13.

Societatea A. lancu

str. Dorobanților

nr.70 (str. Năsăud

nr.2)

509,87

182,67

01.07.2009

6 luni

14.

As. Pt. Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Motori

str. M. Kogălniceanu nr.8

50,99

28,6

01.07.2009

6 luni

15.

Societatea Cooperativa

Meșteșugărească

Tehnolem

str.G. Barițiu nr. 14

40

1.201,6

01.07.2009

6 luni

16.

S.C. Florina Import Export S.R.L.

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.3

87.04

1.601.58

01.07.2009

6 luni

17.

Asociația Artiștilor Plastici

str. R. Ferdinand nr.29

17,31

15,21

13.03.2009

6 luni