Hotărârea nr. 281/2009

Hotărârea 281/2009 - Alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, în vederea achiziţionării de produse alimentare şi acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate cu ocazia Crăciunului şi Anului Nou 2010.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2009, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate, cu ocazia Crăciunului 2009 și Anului Nou 2010

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul pe anul 2009 al Direcției de Asistență Socială, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, în vederea achiziționării de produse alimentare pentru acordarea a 5952 pachete, la prețul de maxim 42 lei/pachet (inclusiv TVA), care să fie distribuite cu ocazia Crăciunului 2009 și Anului Nou 2010 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 114.416 din 02.06.2009 al Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. prin care se propune alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul pe anul 2009 al Direcției de Asistență Socială, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială. în vederea achiziționării de produse alimentare pentru acordarea a 5952 pachete, la prețul de maxim 42 lei/pachet (inclusiv TVA), care vor fi distribuite cu ocazia Crăciunului 2009 și Anului Nou 2010;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul pe anul 2009 al Direcției de Asistență Socială, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, în vederea achiziționării de produse alimentare pentru acordarea a 5952 pachete, la prețul de maxim 42 lei/pachet (inclusiv TVA), care vor fi distribuite cu ocazia Crăciunului 2009 și Anului Nou 2010, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Nr. 281 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Anexa la Hotărârea nr. 281/2009


Lista

privind repartizarea pacheteleor pentru Sărbătoarea Crăciunului 2009 și a Anului Nou 2010 la prețul de 42 lei/pachet (inclusiv TVA), valoarea totală fiind de 250.000 lei (inclusiv TVA)

Nr. crt.

Instituția

Adresa

Telefon/

Persoana de contact

Nr. pachete

1.

Serviciul prestații sociale

Piața Unirii, nr. 1

596030/3050 /

Aurel Mocan

1524

Beneficiari de ajutor social

340

Beneficiari de masa gratuita + masa cu plata

20C

Alocații pt. familia monoparentala si alocația complementara

984

2.

3.

Serviciul asistenta persoanelor cu nevoi speciale

Piața Unirii, nr. 1

596030/3050 Gabriela Berbecut

349(1

Persoane cu handicap grav

1850

Persoane vârstnice cu ingrijitor la domiciliu

84C

Centrul de Zi pt. Vârstnici nr. I

Str. Șt. O. Iosif, nr. 3

596030/3053

Mihaela Marcovici

200

Centrul de Zi pt. Vârstnici nr. II

Str. Decebal, nr. 21

434667 Maria Bobina

200

Clubul Pensionarilor Marasti

21 Dec 1989, nr. 108

590573

Augustin Gabor

150

Clubul Pensionarilor Someseni

Traian Vuia, nr. 41

591404 Rarău Traian

250

Centrul de Zi “Țara Minunilor”

înfrățirii, nr. 15

416215 Claudiu Caulea

33

4.

Asociația “Providența - Gondviseles

- Fursorge”

Cetății, nr. 10

536475 Essig Elena

10

5.

Fundația Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap Motor

Aviator Badescu, nr. 32

599888

Alin Vlădescu

80

6.

Serviciul de Ajutor Maltez in România

Haiducului, nr. 9

432326 Mirela Codreanu

36

7.

Uniunea Creștină din România

Str. Năsăud, nr. 2

410164 Mătieș Ion

9

8.

Congregația Surorilor Maicii Domnului

Str. Fagului, f.n.

442614

Huja Eudochia

10

9.

Prison Fellowship România

Str. Sobarilor, nr. 29

Str. Oașului, nr. 298

415980

Asăvoaie Constantin

140

10.

Fundația de Caritate Herald

Str. Magaziei, nr. 20

406162 Rimona Goiți

40

11.

Fundația pt. îngrijirea Vârstnicului

Str. Mehedinți, nr. 15

457961 Ana Tudoran

150

12.

Asociația de Ajutor Familial

ASISTMED

Str. Decebal, nr.21

434667

Mureșan Lucia

150

13.

Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj

Str. Eroilor, 10/5

0264-591404 Adrian Avram

90

14.

Asociația Filantropică Medical Creștină „Christiana”

P-ța Avram lancu,

nr. 18

457552 Sorin Câlea

80

15.

Centru de îngrijire și Asistență Cluj-Napoca

21 Dec 1989, nr.

413877

dr. Liviu Popa

110

TOTAL

5952