Hotărârea nr. 267/2009

Hotărârea 267/2009 - Modificarea Anexei I la Hotărârea nr. 35/2008, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 539/2008 (modificarea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea nr. 857/2007, Constituirea compatimentului intern specializat pentru Serviciul de administrare parcări publice cu plată din cadrul Serviciului evidenţă parcări şi aprobarea delegării temporare a gestiunii directe a Serviciului administare parcări publice cu plată către acest compartiment).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei I la Hotărârea nr. 35/2008, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 539/2008 (modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 857/2007, constituirea compartimentului intern specializat pentru Serviciul de administrare parcări publice cu plată din cadrul Serviciului evidență parcări și aprobarea delegării temporare a gestiunii directe a Serviciului administrare parcări publice cu plată către acest compartiment)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei I la Hotărârea nr. 35/2008, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 539/2008 (modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 857/2007, constituirea compartimentului intern specializat pentru Serviciul de administrare parcări publice cu plată din cadrul Serviciului evidență parcări și aprobarea delegării temporare a gestiunii directe a Serviciului administrare parcări publice cu plată către acest compartiment)- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 103708/19.05.2009 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea Anexei I la Hotărârea nr. 35/2008, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 539/2008;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1, 39 al. 2 și 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea Anexei I la Hotărârea nr. 35/2008, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 539/2008, în sensul completării numărului de străzi din zona centrală a municipiului unde se instituie parcări plata cu ora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția economică, Poliția rutieră și Direcția poliția comunitară.

Nr. 267 din 26 mai 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ZONA1

NR. CR T.

STRADA

NR. LOCURI

1.

21 Decembrie - Orange

32

2.

21 Decembrie - Stanca

57

3.

Aleea Învățătorului

11

4.

B.R.D.

45

5.

Baba Novac

24

6.

Baritiu

55

7.

Bolyai

26

8.

Clinicilor

141

9.

Doja (Regele Ferdinand)

25

10.

Dorobanților

190

11.

E.de Martonne

22

12.

Emil Isac

30

13.

Eroilor

112

14.

Horea

161

15.

I.C.Brațianu

59

16.

Iuliu Maniu

60

17.

Kogalniceanu

40

18.

Opera Maghiară

36

19.

Poștei (Oct.Petrovici)

17

20.

P-ta M.Viteazul

52

21.

P-ta Unirii

120

22.

P-ța Unirii, Latura Vest

76

23.

Samuil Micu

21

24.

Șt. O. Iosif

15

25.

Tomis(Herman Oberth)

10

26.

Universității

33

27.

Republicii

30

28.

Victor Fulicea

13

29.

Iașilor

40

30.

Paul Chinezu

10

31.

V. Alecsandri

16

32.

Avram Iancu

48

33.

Piața Avram Iancu

45

34.

Piața Ștefan cel Mare

58

35.

Andrei Șaguna

47

36.

Victor Babeș

30

37.

Piața Cipariu-Biserica catolică

68

38.

Bisericii Ortodoxe

51

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexa I la Hotărârea nr. 267/2009


39.

Decebal

38

40.

Traian

57

41.

Dacia

18

42.

Dragalina-Camera de comerț

16

TOTAL

2055

ZONA II

NR.

CRT

STRADA

NR. LOCURI

1.

Academiei

14

2.

Brassai

11

3.

David Ferencz

21

4.

Dobrogeanu Gherea

53

5.

Emile Zola

10

6.

Gaal Gabor

14

7.

I.Micu Klein

32

8.

Mihai Eminescu

32

9.

N.Balcescu

23

10.

Pavel Roșea

13

11.

Pavlov (Card.l.Hossu)

130

12.

Petofi Sandor

33

13.

Pitești

18

14.

Ploiești

64

15.

Potaisa

12

16.

Tipografiei

24

17.

Republicii

30

18.

Traian Moșoiu

92

19.

Rubin Patițiu (Bacău)

20

20.

Arany Janos

40

21.

Cișmigiu

23

22.

Nuferilor

27

23.

Croitorilor

20

24.

Sindicatelor

20

25.

Coșbuc

31

26.

Mihai Eminescu

20

27.

Emil Racoviță

86

28.

Marinescu

57

29.

Ceahlău

33

30.

Hașdeu

32

31.

Deva

17

32.

Crișan

52

TOTAL

1104

NOTĂ: în Anexa I, străzile de la poz. 1-26 (Zona I) și străzile de Ia poz. 1-16 (Zona II) au fost aprobate prin Hotărârea nr. 35/2008. Străzile de la poz. 27-37 (Zona I) și străzile de la poz. 17-26 (Zona II) au fost aprobate prin Hotărârea nr. 539/2008.