Hotărârea nr. 265/2009

Hotărârea 265/2009 - Alocarea sumei de 187.685 lei de la bugetul local pe anul 2009 unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru acordarea de premii (în cărţi şi sub forma unei excursii), cu sprijinul consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 187.685 de lei de la bugetul local pe anul 2009, unităților de învățământ de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru acordarea de premii (în cărți și sub forma unei excursii), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 187.685 de lei de la bugetul local pe anul 2009, unităților de învățământ de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru acordarea de premii (în cărți și sub forma unei excursii), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brîndușa Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea Ioan Horea, Gliga Florin Valentin, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu-Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Pop Ioan , Popa Adrian, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marceluș Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan, Vușcan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 59591 din 20.03.2009 al Direcției Comunicare și relații publice prin care se propune alocarea sumei de 187.685 de lei de la bugetul local pe anul 2009, unităților de învățământ de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru acordarea de premii (în cărți și sub forma unei excursii), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 lit. „d” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 187.685 de lei de la bugetul local pe anul 2009, unităților de învățământ de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru acordarea de premii (în cărți și sub forma unei excursii), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare și relații publice și Direcția economică.


Nr. 265 din 26 mai 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Anexă la Hotărârea nr. 265/2009

LISTA ȘCOLILOR ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL DE ELEVI

Nr. crt.

UNITATEA ȘCOLARĂ

NR. TOTAL DE

ELEVI

SUMA

ALOCATĂ

1.

Școala “Ioan Bob”

596

2.980 lei

2.

Școala “Emil Isac” (+Școala nr. 9)

485

2.425 lei

3.

Școala “Nicolae Iorga”

414

2.070 lei

4.

Școala “Octavian Goga”

552

2.760 lei

5.

Școala “Augustin Bena”

340

1.700 lei

6.

Școala “Simion Bărnuțiu”

318

1.590 lei

7.

Școala “Ion Creangă”

949

4.745 lei

8.

Școala “Iuliu Hațieganu”

695

3.475 lei

9.

Școala “Liviu Rebreanu”

565

2.825 lei

10.

Școala “Constantin Brâncoveanu”

(+Școala nr. 6)

340

1.700 lei

11.

Școala “Nicolae Titulescu”

539

2.695 lei

12.

Școala “Constantin Brâncuși”

543

2.715 lei

13.

Școala “Ion Agârbiceanu”

944

4.720 lei

14.

Școala “David Prodan”

291

1.455 lei

15.

Școala “Traian Darjan”

275

1.375 lei

16.

Școala “Horea” (+Școala nr. 27)

727

3.635 lei

17.

Școala “Radu Stanca”

445

2.225 lei

18.

Școala “Alexandru Vaida-Voevod”

800

4.000 lei

19.

Centrul Școlar pentru Educația Incluzivă (fosta Școala Specială nr. 1)

152

760 lei

20.

Grup Școlar „Samus”

330

1.650 lei

21.

Școala Specială pentru Deficienți de Auz nr. 2

121

605 lei

22.

Școala Specială - Centrul de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată

232

1.160 lei

23.

Școala Specială “Transilvania”

47

235 lei

24.

Liceul pentru Deficienți de Auz

141

705 lei

25.

Liceul Waldorf

95

475 lei

26.

Liceul Teologic Reformat

264

1.320 lei

27.

Liceul Teoretic “Eugen Pora” (+Școala „Ioan Lupaș”)

620

3.100 lei

28.

Liceul Teoretic “Lucian Blaga”

813

4.065 lei

29.

Liceul de Coregrafic și Artă Dramatică “Octavian Stroia”

248

1.240 lei

30.

Liceul de Arte Plastice ”R. Ladea”

438

2.190 lei

31.

Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”

1452

7.260 lei

32.

Liceul Teoretic “Apaczai Csere Janos”

564

2.820 lei

33.

Liceul de Muzică “Sigismund Toduță”

676

3.380 lei

34.

Liceul Teologic Adventist “Maranatha”

142

710 lei

35.

Liceul Teoretic “Gheorghe Șincai”

941

4.705 lei

36.

Liceul Teologic Baptist “Emanuel”

238

1.190 lei

37.

Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”

742

3.710 lei

38.

Liceul de Informatică “Tiberiu Popoviciu”

550

2.750 lei

39.

Liceul Teoretic “Brasai Samuel”

659

3.295 lei

40.

Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”

1453

7.265 lei

41.

Liceul Teoretic “Avram lancu”

977

4.885 lei

42.

Liceul Teoretic “Bathory Istvan”

1050

5.250 lei

43.

Liceul pentru Deficienți de Vedere

192

960 lei

44.

Liceul Teologic Unitarian “Janos

Zsigmond”

404

2.020 lei

45.

Liceul cu program sportiv

565

2.825 lei

46.

Colegiul Național “George Barițiu”

678

3.390 lei

47.

Colegiul Național “Emil Racoviță”

729

3.645 lei

48.

Colegiul Economic ”Dr. Iulian Pop”

840

4.200 lei

49.

Colegiul Tehnic de Construcții “Anghel

Saligny”

1031

5.155 lei

50.

Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania”

850

4.250 lei

51.

Colegiul Tehnic “Energetic”

568

2.840 lei

52.

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Raluca Ripan”

569

2.845 lei

53.

Colegiul Național ”George Coșbuc”

1415

7.075 lei

54.

Colegiul Național Pedagogic “Gheorghe Lazăr”

576

2.880 lei

55.

Colegiul Tehnic de Comunicații “Augustin Maior”

732

3.660 lei

56.

Colegiul Tehnic “Napoca” (fostul Grup Școlar de Industrie Ușoară)

530

2.650 lei

57.

Grup Școlar de Chimie Industrială “Terapia”

768

3.840 lei

58.

Grup Școlar de Protecția Mediului

330

1.650 lei

59.

Grup Școlar Electrotehnic “Edmond

Nicolau”

651

3.255 lei

60.

Grup Școlar Material Rulant “Unirea”

661

3.305 lei

61.

Grup Școlar Industrial Tehnofrig

609

3.045 lei

62.

Grup Școlar “Aurel Vlaicu”

440

2.200 lei

63.

Grup Școlar Agricol “Alexandru Borza”

849

4.245 lei

64.

Grup Școlar “Victor Babeș”

460

2.300 lei

65.

Seminarul Teologic Liceal Roman-Unit “I. Micu Klein”

147

735 lei

66.

Seminarul Teologic Liceal Ortodox

180

900 lei

TOTAL

37.537 elevi

187.685 lei