Hotărârea nr. 259/2009

Hotărârea 259/2009 - Alocarea sumei de 40.000 lei către Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi filiala Cluj, în vederea desfăşurării activităţii de stârpire a ciorilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 40.000 lei către Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi filiala Cluj, în vederea desfășurării activității de stârpire a ciorilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei către Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi filiala Cluj, în vederea desfășurării activității de stârpire a ciorilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa pimarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brândușa Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea loan Horea. Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicolcta, Gliga Florin Valentin. Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Pop loan, Popa Adrian, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin loan, Vușcan Gheorghe loan;

Analizând Referatul nr. 83983 din 22.04.2009 al Direcției poliția comunitară, prin care se propune alocarea sumei de 40.000 lei către Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi filiala Cluj. în vederea desfășurării activității de stârpire a ciorilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 40.000 Iei. cap. 70.02.50 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică - alte servicii”, către Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi filiala Cluj pentru achiziționarea de cartușe cu alice de 2.5-3.5 mm., în vederea desfășurării activității de stârpire a ciorilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2 Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi filiala Cluj decontează o dată pe lună, pe bază de proces-verbal, cartușe/perechc de piciorușe de ciori. Raportul de decontare este de un cartuș/percchea de piciorușe ciori.

Art. 3 Activitatea în vederea stârpirii ciorilor se va desfășura după un program stabilit de către Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi filiala Cluj și Primăria municipiului Cluj-Napoca. care se va întocmi în termen de două săptămâni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Poliția Comunitară, Direcția economică și Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi filiala Cluj.