Hotărârea nr. 245/2009

Hotărârea 245/2009 - Aprobarea transformării Contractului de închiriere nr. 2067/2000, în contract de comodat, pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6 deţinut de Societatea Culturală Lucian Blaga.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

Hotărâre

privind aprobarea transformării Contractului de închiriere nr. 2067/2000, în contract de comodat, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6, deținut de Societatea Culturală Lucian Blaga

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării Contractului de închirie nr.2067/200, în contract comodat, pentru spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6, deținut de Societatea Culturală Lucian Blaga - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Florea, Nicoleta Niculescu, Radu-Marin Moisin, Mircea Cosmin Petric, Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 91511 din 04.05.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea transformării Contractului de închiriere nr. 2067/2000 în contract de comodat, pentru spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6, deținut de Societatea Culturală Lucian Blaga;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă transformarea Contractului de închiriere nr. 2067/2000, în contract de comodat, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6 deținut de Societatea Culturală Lucian Blaga.

Art.2 - Termenul comodatului este până la data de 30.10.2009.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 245 din 12 mai 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)