Hotărârea nr. 243/2009

Hotărârea 243/2009 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 93775/43/06.05.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

84657/349/23.04.2009 - CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA

Amplasare panouri publicitare în municipiul Cluj-Napoca Cartier Mănăștur Nord - Plopilor;

211137/366/23.04.2009 - LUPU MARCELA - Reconstruire corp construcție parter, cu menținerea indicilor urbanistici pe parcelă str. Olănești nr. II.

Nr. 243 din 12 mai 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)