Hotărârea nr. 233/2009

Hotărârea 233/2009 - Alocarea sumei de 799.933 lei, de la bugetul pe anul 2009 al Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru acordarea de subvenţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/ 1998.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-N APOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 799.933 lei din bugetul pe anul 2009 al Direcției de Asistență Socială, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 799.933 lei din bugetul pe anul 2009 al Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Câtâniciu Steluța Gustica, Chiorean Brîndușa Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea Ioan Horea, Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtâr, Moisin Radu-Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan și Vușcan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 65.895 din 15.04.2009 al Serviciului prestații sociale prin care se propune alocarea sumei de 799.933 lei din bugetul pe anul 2009 al Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998;

Reținând prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 modificată și completată, precum și prevederile art.l din H.G. nr. 1217/2008;

Luând în considerare propunerile Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială care pot primi subvenții de la bugetul local, numită prin Hotărârea nr. 418/2008, modificată prin Hotărârea nr. 143/2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 799.933 lei din bugetul pe anul 2009 al Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru acordarea de subvenții pe parcursul anului calendaristic 2009, asociațiilor și fundațiilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998, pe perioada valabilității acreditării acestora ca furnizori de servicii sociale.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Nr. 233 din 28 aprilie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Direcția de Asistență Socială

Anexă la Hotărârea nr. 233/2009

privind alocarea sumei de 799.933 lei din bugetul pe anul 2009 al Direcției de Asistență Socială pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998

Nr. crt.

Fundația/Asociația

Unitatea de asistență socială

Tipul de unitate

Pentru nr. beneficiari

Suma solicitată (lei)

Suma aprobată (lei)

Suma/beneficiar/lună

Nr. luni pt. care se acorda

Solicitat

Aprobat

Solicitată

Aprobată

1

Fundația Prison

Fellowship România

Azil de noapte

Azil de noapte

60

60

126,000

115,500

175

175

îi

Cenrtru rezidențial pt. copii

Centru rezidențial

30

30

90,000

82,500

250

250

11

Cenrtru rezidențial adulți fără adăpost

Centru rezidențial

50

50

150,000

82,500

250

150

11

TOTAL

140

140

274,800

280,500

2

Serviciul de Ajutor Maltez în România

Grădinița

Centru de zi

17

17

29,750

25,500

175

150

1C

Masa pe roți

Cantină socială

20

19

21,600

14,883

90

71.21

11

TOTAL

37

36

51,350

40,383

3

Fundația pentru îngrijirea Vârstnicului

Centru de zi pt vârstnici

Centru de zi

100

100

210,000

108,000

175

120

11

Serviciu de îngrijiri la domiciliu

Serv de ingrijire la domiciliu

100

50

144,000

40,500

120

90

c

TOTAL

200

150

150,000

148,500

4

Asociația de Ajutor Familial „Asistmed"

Serviciu de îngrijiri la domiciliu

Serv de ingrijire la domiciliu

150

150

216,000

148,500

120

90

11

TOTAL

150

150

153,000

148,500

5

Asociația Providența

Gondviseles-Fursorge

Centru de reabilitare persoane cu handicap

Centru de zi

10

10

18,000

17,600

160

160

11

TOTAL

10

10

18,000

17,600

6

Fundația de Caritate Herald

Centru de zi pentru adolescenți

Centru de zi

40

40

105,000

33,000

175

75

11

TOTAL

40

40

18,000

33,000

7

Congregația “Surorile Maicii Domnului”

Centru de ingrijire și adăpost copii

Centru rezidențial

10

10

30,000

27,500

250

250

1'

TOTAL

10

10

27,600

27,500

8

Uniunea Creștină din România

Centrul creștin “Sfântul loan al lui Dumnezeu”

Centru rezidențial

9

9

27,000

24,750

250

250

1-

TOTAL

9

9

24,840

24,750

9

Asociația Caritas Eparhial Greco Catolic Cluj

Serviciul de asistență si consiliere

Centru de zi

40

40

43,200

35,200

90

80

1-

Servicii de consiliere si asistență pentru persoane cu handicap

Centru de zi

50

50

54,000

44,000

90

80

1-

TOTAL

90

90

97,200

79,200

TOTAL GENERAL                                          686

635

799,933