Hotărârea nr. 216/2009

Hotărârea 216/2009 - Numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitaţia deschisă privind delegarea, prin concesiune, a gestiunii serviciului public de salubrizare.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitația deschisă privind delegarea, prin concesiune, a gestiunii serviciului public de salubrizare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitația deschisă privind delegarea, prin concesiune, a gestiunii serviciului public de salubrizare -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 80112 /44/ din 15.04.2009 al Direcției tehnice prin care se propune numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitația deschisă privind delegarea, prin concesiune, a gestiunii serviciului public de salubrizare;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitația deschisă privind delegarea, prin concesiune, a gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca, astfel:   Președinte comisie : RADU MOISIN -viceprimar;

 • - Pântea Petru Iacob;

 • - Lăpușan Remus Gabriel;

 • - Chira Manuel;


PD-L

PSD

PNL

UDMR - Somogyi Gyula;


Reprezentant

Reprezentant

Reprezentant

Reprezentant

Virgil Poruțiu

 • - director executiv Direcția tehnică;

 • - șef Birou Achiziții publice;

 • - șef Serviciu Tehnic;

 • - șef Serviciu Financiar salarizare;

 • - inspector Serviciul tehnic;

 • - inspector Serviciul tehnic;


Lucia Lupea

Gligor Topan loan Bogdan Mihaela Șimon Marius Coroș

Președinte și membri de rezervă:

Laszlo Attila

Reprezentant

Reprezentant

Reprezentant

Reprezentant

Vlașin Dorel


 • - viceprimar;

 • - Tomoș Constantin;

 • - Anastase Claudia;

 • - Peter Teofil Claudiu;


PD-L

PSD

PNL UDMR - Csoma Botond;


Mircea Abrudan

Liana Henț

Mihaela Todoruț

Daciana Pahonțu


 • - inspector Serviciul tehnic;

 • - șef Serviciu Control protecția mediului;

 • - șef Serviciu Investiții;

 • - șef serviciu Rate, chirii, tarife și prețuri:

 • - inspector Biroul achiziții publice.


Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și comisia de evaluare.

DINȚĂ

arin Moisin


Nr. 216 din 28 aprilie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)