Hotărârea nr. 205/2009

Hotărârea 205/2009 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 Inspectoratului Scolar Judetean Cluj pentru sustinerea proiectului Olimpiada Naţională de Istorie,cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 Inspectoratului Școlar Județean Cluj pentru susținerea proiectului Olimpiada Națională de Istorie, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.030.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 în vederea susținerii activităților instituțiilor și ONG-urilor locale, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Molnos Lajos, Ioan Pop, Nicoleta Niculescu, Liviu Popa și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr.70920 din 02.04. 2009 al Direcției Comunicare și relații publice prin care se propune alocarea sumei de 1.030.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 în vederea susținerii activităților instituțiilor și ONG-urilor locale, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 Inspectoratului Școlar Județean Cluj pentru susținerea proiectului Olimpiada Națională de Istorie, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția Comunicare și relații publice.

Nr.205 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)