Hotărârea nr. 203/2009

Hotărârea 203/2009 - Alocarea sumei de 4.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, pentru efectuarea de reparaţii, construcţii şi achiziţionarea de aparatură medicală la spitalele clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 4.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 pentru efectuarea de reparații, construcții și achiziționarea de aparatură medicală la spitalele clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 pentru efectuarea de reparații, construcții și achiziționarea de aparatură medicală la spitalele clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brîndușa Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea Ioan Horea, Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu-Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan, Vușcan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 45126/461/20.03.2009 al Direcției Comunicare și relații publice prin care se propune alocarea sumei de 4.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 pentru efectuarea de reparații, construcții și achiziționarea de aparatură medicală la spitalele clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 4.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, cap.51.02.20, pentru efectuarea de reparații, construcții și achiziționarea de aparatură medicală la spitalele clujene, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 203 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ANEXA la Hotărârea nr. 203/2009

privind sumele de bani alocate către spitale pentru finanțare nerambursabilă în 2009

TOTAL


Spitalul

Suma alocată

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ-

2.600.000 lei

- CHIRURGIE I

400.000 lei

- DIRECȚIE

100.000 lei

- MEDICALĂ II

100.000 lei

- CLINICA ORL

100.000 lei

- CLINICA MAXILO-FACIALĂ I

150.000 lei

- CLINICA MAXILO-FACIALĂ II

150.000 lei

- MEDICALĂ I

100.000 lei

- CLINICA DIABET

150.000 lei

- CLĂDIRE PALAT

100.000 lei

- UPU

50.000 lei

- ANATOMIE PATOLOGICĂ

100.000 lei

- CLINICA OBSTETRICĂ,GINECOLOGIE

300.000 lei

- OFTALMOLOGIE

100.000 lei

- NEUROCHIRURGIE

400.000 lei

- NEONATOLOGIE

300.000 lei

INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE ȘI TRANSPLANT

150.000 lei

RENAL

CLINICA PSIHIATRIE PEDIATRICĂ

100.000 lei

INSTITUTUL INIMII „N. STĂNC1OIU”

400.000 lei

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „O.FODOR”- SECȚIA CHIRURGIE I

200.000 lei

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO”

150.000 lei

INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF.DR.ION CHIRICUȚĂ"

200.000 lei

i SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE

200.000 lei

4.000.000 lei