Hotărârea nr. 202/2009

Hotărârea 202/2009 - Alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, în vederea asigurării alimentaţiei pentru sportivi, în hrană la cantine sau alimente, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, în vederea asigurării alimentației pentru sportivi, în hrană la cantine sau alimente, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, în vederea asigurării alimentației pentru sportivi, în hrană la cantine sau alimente, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a și a consilierilor locali:Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătăniciu, Brîndușa Alina Chiorcan, Manuel Chira, Botond Csoma, Ioan Horea Florea, Florin Valentin Gliga, Miklos Irsay, Attila Laszlo, Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Lajos Molnos, Nicoleta Niculescu, Petru Iacob Pântea, Teofil Claudiu Peter, Mircea Cosmin Petric, Ioan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Gyula Somogyi, Marceluș Lucian Suciu, Gheorghe Șurubaru, Constantin Ioan Tomoș și Gheorghe IoanVușcan;

Analizând Referatul nr. 60205 din 20.03.2009 al Direcției comunicare și relații publice prin care se propune alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, în vederea asigurării alimentației pentru sportivi, în hrană la cantine sau alimente, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, Cap.51.02.20, în vederea asigurării alimentației pentru sportivi, în hrană la cantine sau alimente, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

1.

C.S Universitatea

120.000 lei;

2.

CSS Viitorul

78.000 lei;

3.

C.S. Voința

41.000 lei;

4.

C.S. Liceul cu Program Sportiv

55.000 lei;

5.

C.S. U Politehnica

21.000 lei;

6.

CFF Clujana

21.000 lei;

7.

C.S. Gens

44.000 lei;

8.

C.S. PH Baschet

10.000 lei;

9.

C.S. Lamont

10.000 lei.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția comunicare și relații publice și Direcția economică.


Nr. 202 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)