Hotărârea nr. 201/2009

Hotărârea 201/2009 - Alocarea sumei de 138.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, în vederea asigurării alimentaţiei pentru sportivi, în hrană şi alimente, la Cantina de ajutor social al Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 138.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, în vederea asigurării alimentației pentru sportivi, în hrană sau alimente, la Cantina de ajutor social a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 138.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, în vederea asigurării alimentației pentru sportivi, în hrană sau alimente, la Cantina de ajutor social a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali:Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătăniciu, Brîndușa Alina Chiorean, Manuel Chira, Botond Csoma, Ioan Horea Florea, Florin Valentin Gliga, Miklos Irsay, Attila Laszlo, Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Lajos Molnos, Nicoleta Niculescu, Petru Iacob Pântea, Teofil Claudiu Peter, Mircea Cosmin Petric, Ioan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Gyula Somogyi, Marceluș Lucian Suciu, Gheorghe Șurubaru, Constantin Ioan Tomoș și Gheorghe IoanVușcan;

Analizând Referatul nr. 60198 din 20.03.2009 al Direcției comunicare și relații publice prin care se propune alocarea sumei de 138.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, în vederea sigurării alimentației pentru sportivi, în hrană sau alimente, la Cantina de ajutor social a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 138.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, Cap. 51.02.20, în vederea asigurării alimentației pentru sportivi, în hrană sau alimente, la Cantina de ajutor social a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

  • 1. C. S. Municipal                 108.000 lei;

  • 2. C.S. CFR______________________30.000 lei.

TOTAL: 138.000 lei

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția comunicare și relații publice.


Nr. 201 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)