Hotărârea nr. 200/2009

Hotărârea 200/2009 - Alocarea sumei de 1.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 pentru SCS FCM CFR-1907 SA, în vederea susţinerii activităţii competiţionale, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, pentru SCS FC CFR-1907 SA, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, pentru SCS FC CFR-1907 S.A., în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 60187 din 20.03.2009 al Direcției comunicare și relații publice prin care se propune alocarea sumei de 1.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, pentru SCS FC CFR-1907 SA, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate și dispozițiile H.G. nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, pentru SCS FC CFR-1907 S.A., în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția comunicare și relații publice.

Nr.200 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)