Hotărârea nr. 198/2009

Hotărârea 198/2009 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la şcolile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2009 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2009 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali:Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brîndușa Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea Ioan Horea, Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu-Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan, Vușcan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 31823 din 12.02.2009 al Direcției Comunicare și relații publice prin care se propune alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2009 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2009, Cap. 51.02.20, pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția comunicare și relații publice și Direcția economică.

Nr. 198 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)