Hotărârea nr. 197/2009

Hotărârea 197/2009 - Alocarea sumei de 4.400.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor posesori ai unuia dintre cele trei carduri: Stud-Card, ISIC Student sau Euro


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 4.400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2009 Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților posesori ai unuia dintre cele patru cârduri: Stud-Card, ISIC Student, Euro<26 Student și OMNIPASS, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 4.400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2009 Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților posesori ai unuia dintre cele patru cârduri: Stud-Card, ISIC Student, Euro<26 Student și OMNIPASS, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali:Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brîndușa Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea Ioan Horea, Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu-Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan, Vușcan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 61498 din 23.03.2009 al Direcției Comunicare și relații publice, prin care se propune alocarea sumei de 4.400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2009 Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților posesori ai unuia dintre cele patru cârduri: Stud-Card, ISIC Student, Euro<26 Student și OMNIPASS, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 4.400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2009, cap. 51.02.20, Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților posesori ai unuia dintre cele patru cârduri: Stud-Card, ISIC Student, Euro<26 Student și OMNIPASS, în perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Abonamentul subvenționat se acordă doar pentru studenții la cursurile de zi ale unei universități acreditate din centrul universitar Cluj-Napoca prin prezentarea carnetului de student vizat la zi și a unuia din cele patru cârduri menționate. Cele patru cârduri vor avea inscripționate logo-ul Primăriei și Consiliului local Cluj-Napoca, modelul acestuia fiind avizat în mod obligatoriu de Direcția Comunicare și Relații Publice.

Art. 3. Regia Autonomă de Transport Urban Călători Cluj-Napoca va face demersurile necesare pe lângă unitățile de învățământ superior pentru verificarea realității datelor școlare prezentate de studenți la eliberarea abonamentului.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare și relații

publice și Direcția economică.


Nr. 197 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)ȘEDINȚĂ,

Marin Moisin