Hotărârea nr. 185/2009

Hotărârea 185/2009 - Prelungirea contractelor de închiriere ale locuinţelor construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinţi nr. 41.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractelor de închiriere ale locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Cluj-Napoca str. Mehedinți nr. 41

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere ale locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 59409 din 19.03.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea contractelor de închiriere ale locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. c, al. 5 lit. b, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de un an, a contractelor de închiriere pentru persoanele prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, contracte încheiate în baza Hotărârilor, nr. 227/2003 și nr. 241/2003, având ca obiect locuințele situate în municipiul Cluj-Napoca str. Mehedinți nr. 41, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe.

Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. încetează contractele de închiriere pentru persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, raportat la condițiile de bază de repartizare, pentru locuințele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe.

Anexa nr. 2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca să efectueze demersurile ce se impun în vederea rezilierii prin instanță a contractelor de închiriere a locuințelor de pe str. Mehedinți nr. 41, ce fac obiectul subînchirierii, respectiv a celor pentru care nu se face dovada folosinței efective de către titularii de contract, constatate în condițiile legii.

Anexa nr. 2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății - Serviciul Administrare locuințe, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.Nr. 185 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 185/2009


Tabel nominal cu titularii contractelor de închiriere locuințe situate în Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41


Nr. crt.

Titular contract

1.

Pop Monica

2.

Turja Daniela Maria

3.

Bondor Robert Bondor Cosmina Ioana

4.

Muntean Eugen Vasile Muntean Oana Carmen

5.

Szenasi Roxana Dana

Szenasi Nicolae

6.

Rozescu Florin Dezideriu Rozescu Otilia

7.

Pop Mariana Claudia

8.

Cristescu Ana Liliana

Cristescu Dorel

9.

Pop Simion Adrian Pop Simina

10.

Cordoș Oliviu Cordoș Elena Veronica

11.

Pop Aida Nicoleta

12.

Morar Laura Maria

13.

Duma Iuliu Florin

Duma Voichița SimonaEvidență-Direcția impozite și taxe Cluj-Napoca

Evidentă-Primării loc

»

de naștere/domiciliu

- Copropri etate teren 821 mp. Str Borhanci f.n.

-Proprietate în registrul agricol14.

Săsăran Emanoil Florin

Săsăran Liana Maria

15.

Rizzoli Candido Florin

Rizzoli Anca Ioana

16.

Moroșan Viorica

17.

Toma Sanda Melania

Toma Cristian Alexandru

18.

Câmpian Vasile

Cămpian Nadia Lucia

19.

Munteanu Adriana

20.

Cătinean Ileana Claudia

Cătinean Radu

21.

Bâlc Viorel

Bâlc Mihaela Cristina

22.

Armancă Margareta Liliana

23.

Herghiligiu Cristian Spiridon

Herghiligiu Iulia Alina

24.

Man Dan Mihai

25.

Danciu Mirela

Danciu Vlad

26.

Militaru Florentina Claudia Militaru Valentin

27.

Ruzsa Balint

Ruzsa Andreea

28.

Ivănescu Simona

Ivănescu Marius Lucian

29.

Saivan Adrian

Saivan Narcisa Rodica

30.

Pop Horațiu Gabriel Pop Anca

31.

Ianko Zsolt

Ianko Hajnalka Eniko

1

1

-Proprietate 0,1 ha. fânat

-Garaj

-Proprietate teren

654 mp.„arător la

Ciucaș,,

Teren în concesiune în

Apahida

32.

Bob Alina Bianca

33.

Mureșan Camelia Maria

34.

Bărbos Liana Cecilia

35.

Berinde Daniela Angela

36.

Simișdean Avram

Simișdean Cristina Oana

37.

Bihari Adela Francoise

38.

Ciocian Ioana Crina

39.

Papai Levente Laslo Papai Roxana Aurora Alina

40.

Triță Marius Tudorel

41.

Barla Gheorghe

Barla Liliana

42.

Giurgiu Marian Mircea

Giurgiu Ioana Simona

43.

Flauer Eva Eliza Hauer Ioan

44.

Topan Vasile Marius

45.

Flueraș Carmen Livia

46.

Cozma Oana Cosmina

47.

Pop Adrian Lucian

Pop Dorina

48.

Șandor Mignon Severus

49.

Bodea Petrică Ciprian

Bodea Mihaela Simona

50.

Nădejde Eliot Lloyd

Nădejde Laura Maria

51.

Radu Mihaela Cristina

52.

Todoruțiu Marius

Todoruțiu Dorina

53.

Kisjancsi Ecaterina

-Proprietate până în anul 2007, când a fost înstrăinată

54.

Ilișiu Flaviu Mihai

Ilișiu Silvia Monica

55.

Boeru Mariana Codruța

Boeru Cătălin Dorel

56.

Perșa Paula Maria

Perșa Mircea Florin

57.

Szabo Josef

Szabo Csilla Melinda

58.

Păcurar Florian Laurențiu Păcurar Anamaria

59.

Rus Daniel Ovidiu

Rus Natalia

60.

Gabor Elena

Gabor Florin

61.

Pîrv Victoria Maria

Pîrv Marin Aurel

62.

Chiorean Dan Constantin

63.

Armanca Marcelina

Armanca Mihai

64.

Pelea Horea

Pelea Andreea

65.

Bunea Raluca Minerva

Bunea Adrian Viorel

66.

Balazs Corina Paulina

Balazs Attila

67.

Cîmpean Cosmin

Cîmpean Alindora Diana

68.

Vele Valeriu Cosmin

Vele Dana Monica

69.

Neag Răducu Sorin

70.

Bobiș Călin Gelu

Bobiș Dorina

I -Proprietate teren

I 468 mp. str.

I Borhanci nr. 8C

71.

Parasca Florin Dorin

Parasca Anca

72.

Rotar Florica Monica

73.

Buligă Mihail Sorin

Buligă Claudia Cătălina

74.

Sălciuan Mariana Nicoleta

Sălciuan Cristian Teodor

75.

Ilie Felicia

76.

Anton Sandu Vasile

Anton Mirela Georgeta

77.

Nicoschi Adriana Mirela

78.

Culcear Cristina Nicoleta

79.

Sîrbu Vasile Cristian

80.

Petre Diana Paula

81.

Vădean Paula Cristina

82.

Pușcaș Romulus Horațiu

Pușcaș Teodora

83.

Matei Maria Elvira

84.

Danciu Alba

Danciu Gavril Alexandru

85.

Trif Ieronim Comeliu

Trif Iosefina Nicoleta

86.

Purdea Luminița Georgeta

87.

Vâtcă Iosif Gabriel

88.

Stoicovici Tudor

Stoicovici Adela Maria

89.

Tarcea Laura Amalia

90.

Bolboacă Nicolae

Bolboacă Lucica

91.

Pop Emil Claudiu Pop Monica Nicoleta


- Teren în concesiune în Apahida

-19 % locuință str.

G. Alexandrescu nr.10 ap.2

- 4 % apartament

str. Tamița nr. 5

-Proprietate teren 1000 mp.


92.

Popa Mioara Anca

93.

Danileș Vasilică Cristi Danileț Mirela

94.

Samat Crina Mihaela

95.

Varga Crina Elena

96.

Mureșan Marcela

Mureșan Lucian Marius

97.

Bolboacă Rareș

98.

Costin Teodora

99.

Nechifor Lorena

Nechifor Aurelian

100.

Gomboș Leon

101.

Maniu Gheorghe Dănuț

Maniu Gabriela Lucia

102.

Cămaț Cosmin Alin Cămaț Cristina Monica

103.

Seceanu Crina Seceanu Marius Dumitru

104.

Făt Aurel Cornel

Făt Raluca Simona

105.

Badiu Doina Ioana

106.

Litus Emese

107.

Cosma Octavian Horia

Cosma Cristina

108.

Bobeșiu Octavian Doru

Bobeșiu Ana Adriana

109.

Sîrbu Norin Gabriel

Sîrbu Adina Camelia

110.

Mariș Maria

- Proprietate teren 1450 mp.

-Proprietate apartament Alba-Iulia

Anexa 2 la Hotărîrea nr. 185/2009


Tabel nominal cu titularii contractelor de închiriere locuințe situate în Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41Titular contract
Vădean Mihai Romulus

Vădean Alexandrina Florentina

Răzor Daniel Adrian

Răzor Daniel LilianaRădulescu Florentin Cristian

Rădulescu Milintia MihaelaLobodă Ioan

Lobodă Nicoleta Mihaelap-

Evidență-Direcția impozite și taxe Cluj-Napoca

Evidentă-Primării loc de

1

naștere/domiciliu

-19 % proprietate locuință

str. Mehedinți nr. 31 ap. 6 (15,73 mp.)

-19 % casă în suprafață de 117 mp. (22,23 mp.) și teren 1439 mp.

str. Traian Vuia nr. 99

-19 % apartament str. Nirajului nr. 12 (11,66 mp.)

- 18 % teren extravilan 10800 mp.

-Clădire în suprafață de 469,07 mp. str.I. Măcelaru

-Coproprietate teren 380,4 mp. str.I. Măcelaru

-Coproprietate teren 445 mp. str. I. Măcelaru nr. 5

-Coproprietate teren și construcție, vândută în 2005 loc. Târgoviște

-Proprietate apartament str. Donath bl. II în suprafață de 62,76 mp.