Hotărârea nr. 177/2009

Hotărârea 177/2009 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 64435/43/26.03.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

150534/205/12.03.2009 - KOVACS ARPAD PUZ - str. Viorelelor nr. 9-9A;

165090/229/12.03.2009 - HV IMOBIL CONSTRUCT SRL

PUZ -str. Tăbăcarilor;

175217/230/17.03.2009 - SC NAPOPARK SRL

PUZ- str. Frunzișului;

56948/231/19.03./2009 - LOGEAN ADELA

PUZ - str. Victor Deleu;

5802/232/19.03.2009 - BUCȘA TIBERIU pt. SC ERDELY HIRADO EDITURA SRL PUZ - str. I. M. Klein - Fortăreței - Potaissa;

208197/233/19.03.2009 - LUP VASILE pt. SC CLAR IMPORT EXPORT SRL

PUZ - Schimbare funcțională zonă din UTR = A3 în UTR = CM2 pentru construire ansamblu de locuințe și dotări, str. Rodnei nr.42;

57820/234/24.03.2009 - MOLDOVAN MARIN și asociații

PUZ - str. Gheorghe Sincai - Samuil Micu.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 177 din 7 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)