Hotărârea nr. 168/2009

Hotărârea 168/2009 - Predarea autovehiculului achiziţionat pentru harta de zgomot a municipiului, Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea predării autovehiculului achiziționat pentru harta de zgomot a municipiului din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în patrimoniul Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea predării autovehiculului achiziționat pentru harta de zgomot a municipiului din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în patrimoniul Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

* $ Analizând Referatul nr. 53831 din 12.03.2009 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea predării autovehiculului achiziționat pentru harta de zgomot a municipiului din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în patrimoniul Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (2) și alin. (6), 39 alin. (2) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă predarea autovehiculului achiziționat pentru harta de zgomot a municipiului din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în patrimoniul Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Direcția tehnică.


Nr. 168 din 24 martie 2009

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)