Hotărârea nr. 167/2009

Hotărârea 167/2009 - Modificarea art. 4 din Hotărârea nr. 504/2005 (înfiinţarea Poliţiei Comunitare).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 4 din Hotărârea nr. 504/2005 (înființarea Poliției comunitare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea nr. 504/2005 (înființarea Poliției comunitare) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 59310/486/19.03.2009 al Direcției Poliția Comunitară, Serviciul Baze de Date, Dispecerat și Informații prin care se propune modificarea art. 4 din Hotărârea nr. 504/2005 (înființarea Poliției comunitare);

Reținând prevederile Legii nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției comunitare, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică art. 4 din Hotărârea nr. 504/2005, după cum urmează

“Art. 4 - La nivelul municipiului Cluj-Napoca, Comisia locală de ordine publică este constituită din:

  • - primar;

  • - șeful poliției locale;

  • - reprezentantul unității de jandarmi competente teritorial;

  • - șeful poliției comunitare;

  • - consilierii locali: Lăpușan Remus, Chira Manuel, Laszlo Attila, Florea Ioan Horea, Radu Marin Moisin;

  • - reprezentanți ai societății civile: de la L.A.D.O. Ana Ludușan și de la Pro Democrația Iulia Georgescu.”

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 504/2005 rămân neschimbate.

Nr. 167 din 24 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)