Hotărârea nr. 164/2009

Hotărârea 164/2009 - Alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, în vederea majorării capitalului social SCS FCM „UNIVERSITATEA” Cluj SA, pentru perioada ianuarie-decembrie ac., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, în vederea majorării capitalului social al SCS FCM „Universitatea” Cluj S.A., pentru perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, în vederea majorării capitalului social al SCS FCM „Universitatea” Cluj S.A., pentru perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brîndușa Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea Ioan Horea, Gliga Florin Valentin, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Popa Adrian, Pop Ioan, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan și Vușcan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 59178 din 19.03.2009 al Direcției comunicare și relații publice prin care se propune alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, în vederea majorării capitalului social al SCS FCM „Universitatea” Cluj S.A., pentru perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit. „a” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la majorarea capitalului social al SCS FCM „Universitatea” Cluj S.A , în sumă de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, pentru perioada ianuarie-decembrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția comunicare și relații publice.


Nr. 164 din 24 martie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)