Hotărârea nr. 161/2009

Hotărârea 161/2009 - Alocarea sumei de 180.000 lei de la bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială, organizată ca serviciu public, în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2009, în vederea achiziţionării de produse alimentare şi acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate, cu ocazia sărbătorilor de Paşte/Rusalii 2009.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 180.000 lei de la bugetul pe anul 2009 al Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public, în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate, cu ocazia sărbătorii de Paște / Rusalii 2009

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 180.000 lei de la bugetul pe anul 2009 al Direcției de Asistență Socială, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, în vederea achiziționării de produse alimentare necesare pentru 4000 pachete, la prețul de maximum 45 lei/ pachet (inclusiv TVA), care vor fi distribuite cu ocazia sărbătorii de Paște / Rusalii 2009;

Analizând Referatul nr. 44.645 din 18.03.2009 al Serviciului prestații sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public, în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin care se propune alocarea sumei de 180.000 lei de la bugetul pe anul 2009 al Direcției de Asistență Socială, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, în vederea achiziționării unui număr de 4000 pachete, la prețul de maximum 45 lei/ pachet (inclusiv TVA), care să fie distribuite cu ocazia sărbătorii de Paște / Rusalii 2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 180.000 lei de la bugetul pe anul 2009 al Direcției de Asistență Socială, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, în vederea achiziționării de produse alimentare necesare pentru 4000 pachete, la prețul de maximum 45 lei/pachet (inclusiv TVA), care se vor distribui cu ocazia sărbătorii de Paște / Rusalii - 2009 unor categorii de persoane defavorizate.

Art. 2. Furnizorii produselor achiziționate vor fi selectați în urma licitației.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială, organizată ca serviciu public, în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Președinte de ședință,


Jr. Radu-Marin MOfSIN


Nr. 161 din 24 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)