Hotărârea nr. 160/2009

Hotărârea 160/2009 - Alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a României, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastasc Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brîndușa Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea Ioan Horea, Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta. Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Pop Ioan, Popa Adrian. Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan și Vușcan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 55542/42/16.03.2009 al Direcției Relații comunitare, turism prin care se propune alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 de la capitolul bugetar 5102 Autorități executive, pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Relații comunitare

și turism, Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 160 din 24 martie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)