Hotărârea nr. 15/2009

Hotărârea 15/2009 - Modificarea punctelor 1 şi 41 din Anexa la Hotărârea nr. 136/2008 modificată prin Hotărârea nr. 395/2008 (alocarea sumei de 4.580.105 lei de la bugetul local pe anul 2008 structurilor sportive, în vederea susţinerii activităţi competiţionale, în perioada ian. – dec. 2008), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea punctelor 1 și 41 din Anexa la Hotărârea nr. 136/2008 (modificată prin Hotărârea nr. 395/2008 - alocarea sumei de 4.580.105 lei de la bugetul local pe anul 2008 structurilor sportive, în vederea susținerii activității competiționalc, în perioada ianuarie-decembrie 2008), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea punctelor 1 și 41 din Anexa la Hotărârea nr. 136/2008 (modificată prin Hotărârea nr. 395/2008 - alocarea sumei de 4.580.105 lei de la bugetul local pe anul 2008 structurilor sportive, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2008), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brîndușa Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea Ioan Horea, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântca Petru Iacob, Petcr Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Popa Adrian, Pop Ioan, Popa Liviu, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Stamatian Vasilc Florin, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin ioan și Vușcan Ghcorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 212120 din 03.12.2008 al Direcției comunicare și relații publice prin care propune modificarea punctelor 1 și 41 din Anexa la Hotărârea nr. 136/2008 (modificată prin Hotărârea nr. 395/2008 - alocarea sumei de 4.580.105 lei de la bugetul local pe anul 2008 structurilor sportive, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2008), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea punctelor 1 și 41 din Anexa la Hotărârea nr. 136/2008 (modificată prin Hotărârea nr. 395/2008 - alocarea sumei de 4.580.105 lei de la bugetul local pe anul 2008 structurilor sportive, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2008), în sensul redistribuirii sumei de 51.911 lei rămasă nedecontată de secția de handbal feminin a CS Universitatea și a sumei de 10.000 lei nedecontată de CS Specd Hunter, pentru activitatea competițională desfășurată în anul 2008, astfel:

 • - secția de rugby         - 41.911 lei;

 • - secția de volei feminin - 20.000 lei.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția comunicare și relații publice și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Nr. 15 din 13 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 15/2009


CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIE

cu repartizarea sumei de 4.579.194 lei de la bugetul local pe anul 2008, în vederea susținerii activității competiționale a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca:

1. C.S. „Universitatea” -  1.647.089 lei din care:

 • - secția de atletism       - 100.000 lei;

 • - secția de baschet fem. - 180.000 lei;

 • - secția de handbal fem. - 318.089 lei;

 • - secția de handbal mase.- 150.000 lei;

 • - secția de judo          - 110.000 lei;

 • - secția de rugby         - 491.911 lei;

 • - secția de scrable       -  10.000 lei;

 • - secția de tenis         -  30.000 lei;

 • - secția de volei feminin - 108.000 lei;

 • - secția de volei mase.    - 150.000 lei.

2. C.S. Municipal         -   530.000 lei;

3. C.S. U„Politehnica” -  220.000 lei din care: - secția de aeromodele

 • - 30.000 lei;

 • -  15.000 lei:

 • - 130.000 lei

 • - 45.000 lei.

- secția de bridge

 • - secția e karate

 • - secția de polo

4. C.S.S. „Viitorul”

- 355.000 lei;

5. C.S. „Voința”

-  150.000 lei;

6. C.S. „U-Mobitelco”

- 500.000 lei;

7. C.F.F. „Clujana”- secția de fotbal feminin -  130.000 lei;

8. Liceul cu Program Sportiv

- 150.000 lei;

9. C.S. „CFR”

45.000 lei;

10. C.S. „Poli karate”

25.000 lei;

12. C.S. BMP Motorsport

40.000 Ici;

12. C.S „P.H.” Baschet

23.000 lei;

15. C.S. „GENS”

110.000 lei;

16. C.S.„Lamont”

50.000 lei;

15.C.S. Fotbal Tenis „Răzvan”

19.000 lei;

21. C.S. „Tehnofrig”

20.000 lei;

22. C.S. „Provolei Junior”

13.000 lei;

23. C.S. „Passo-Doble”

9.000 lei;

24. C.S. „Delta Power”

9.000 Iei;

25. C.S. Karate „Vulturul”

9.000 lei;

21. C.S. „Compass”

6.000 lei;

35. C.S. „TranSilva”

8.000 lei;

36. C.S. Al Surzilor „Tăcerea”

9.000 lei.

37. C.S. „Dumi Fitness”

8.000 lei;

38. C.S. „Dvnamic”

9.000 lei;

39. C.S. Grup Șc. Mat. Rul. Unirea -

25.000 Ici

40. C.S. „Jandarmul”

20.000 lei;

41. A.S. „Probaschet Junior”

19.000 lei;

42. C.S. „ForYou”

9.000 lei;

43. C.S. „Ardealul”

15.000 lei;

44. C.S. „Titan Club”

9.000 lei;

45. C.S. „Savu Racing”

40.000 lei;

46. C.S. „U.M.F” - majorete

10.000 lei;

47. C.S. „Palatul Copiilor”

50.000 lei - karate            -15.

000 lei;

- schi - performanță - 35.000 lei;

35.

C.S. CB „Dinamic”

- 8.000

lei;

36.

C.S.

FC „Ardealul”

- 15.000

lei;

37.

C.S.

„Forța Bushido TDK”

- 4.000

lei;

38.

C.S.

BC „Gladiator”

- 20.000

lei;

39.

C.S.

„Fotbal Tenis Nord-vest”

- 12.000

lei;

40.

C.S.

„Motorhomc Napoca”

- 30.000

lei;

41.

C.S.

Spced Hunter”

- lei;

42.

C.S.

„Danny Ungur Racing”

- 30.000

lei;

43.

C.S.

„Budo Shin Napoca”

- 4.000

lei;

44.

C.S.

„Marc Tenis”

- 4.000

lei;

45.

C.S.

„Univers”

- 4.000

lei;

46. RATUC- transport pentru 950 sportivi-elevi, legitimați la federațiile de specialitate ( sem. I - 92.625 lei + seni. II - 42.480 lei).