Hotărârea nr. 144/2009

Hotărârea 144/2009 - Repartizarea consilierilor locali în consiliile de administraţie ale grădiniţelor de pe raza municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind repartizarea consilierilor locali în consiliile de administrație ale grădinițelor de pe raza

municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind repartizarea consilierilor locali în consiliile de administrație ale grădinițelor de pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45850 din 3 martie 2009 al Direcției Comunicare și relații publice, prin care se propune repartizarea consilierilor locali în consiliile de administrație ale grădinițelor de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 84/1995, Legea învățământului, modificată și completată, precum și ale art. 4 din Normele metodologice pentru finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă repartizarea consilierilor locali în consiliile de administrație ale grădinițelor de pe raza municipiului Cluj-Napoca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Hotărârea nr. 789/2005, astfel cum a fost modificată, își încetează aplicabilitatea începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare și relații publice - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate civilă.


Nr. 144 din 17 martie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-N APOC A

Anexă la Hotărârea nr. 144/2009


Tabel nominal cu consilierii desemnați în Consiliile de Administrație ale grădinițelor din municipiul

Cluj-Napoca

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Observații

1.

Rațiu Radu Florin

1. Grădinița “Așchiuță” - Cluj-Napoca (nr. 13)

- str. Nirajului nr. 9, tel. 0264/547877

2.

Cătăniciu Steluța Gustica

1. Grădinița "Degețica" - Cluj-Napoca (nr. 53)

- str. Târnavelor nr. 4, tel. 0264/542577

3.

Chiorean Brîndușa Alina

1. Grădinița "Universității" - Cluj-Napoca (nr. 4) -str. Universității nr. 7-9, tel. 0264/450679

4.

Chira Manuel

1. Grădinița "Buburuza" - Cluj-Napoca (nr. 70) - str. Mehedinți nr. 19, tel. 0264/564027

5.

Anastase Claudia

1. Grădinița "Mica Sirena" - Cluj-Napoca (nr. 64) - str. Al. Vlahuță nr. 59, tel. 0264/420938

6.

Csoma Botond

1. Grădinița "Poienița" - Cluj-Napoca - str. Alverna nr. 63, tel. 0264/443418

7.

Florea Ioan Horea

1. Grădinița "Dumbrava minunată" - Cluj-Napoca (nr. 66) - str. G. Alexandrescu nr. 47, tel. 0264/562088

2. Grădinița “Albinuța” - Cluj-Napoca (nr. 63) -str. G. Alexandrescu nr. 27, tel. 0264/425577

8.

Peter Teofil Claudiu

1. Grădinița "Parfum de Tei" - Cluj-Napoca (nr. 2) - str. Horea nr. 23, tel. 0264/530130

9.

Lâszlo Attila

1. Grădinița "Academia Piticilor" - Cluj-Napoca (nr. 72) — str. Tazlău nr. 1, tel. 0264/561127

10.

Lăpușan Remus Gabriel

1. Grădinița "Lizuca" - Cluj-Napoca (nr. 29) - str. Cojocnei nr. 23-29, tel. 0264/424727

11.

Marcu Valtăr

1. Grădinița "Mămăruța" - Cluj-Napoca (nr. 42) - B-dul

21 Decembrie 1989 nr. 124, tel. 0264/430951

12.

Moisin Radu Marin

1. Grădinița "Steluța fermecată" - Cluj-Napoca (nr. 68) -str. Fântânele nr. 46, tel. 0264/582830

13.

Molnos Lajos

1. Grădinița "Voinicel" - Cluj-Napoca - str. Iuliu Hosu nr. 1, tel. 0264/597151

14.

Pântea Petru Iacob

1. Grădinița "Curcubeu" - Cluj-Napoca (nr. 55) — str. Grigore Alexandrescu nr. 21, tel. 0264/572028;

2. Grădinița “Licurici” - Cluj-Napoca (nr. 4)

- str. Arinilor nr. 2-4, tel. 0264/571288

15.

Popa Liviu

1. Grădinița "Bambi" - Cluj-Napoca (nr. 47)- str. București nr. 22, tel. 0264/431695

16.

Petric Mircea Cosmin

1. Grădinița "Universul copiilor" Cluj-Napoca (nr. 71) — str. Moldoveanu nr. 5-7, tel. 0264/458480

17.

Popa Adrian

1. Grădinița "Lumea copiilor" - Cluj-Napoca (nr. 20) - str. ' S.Albininr. 91, tel. 0264/595004

18.

Pop Ioan

1. Grădinița "Scufița Roșie" - Cluj-Napoca (nr. 74) - str. Zorilor nr. 36, tel. 0264/452900

19.

Niculescu Nicoleta

1. Grădinița "Căsuța poveștilor" - Cluj-Napoca (nr. 69) -str. Oțetului nr. 2, tel. 0264/429025

20.

Sandu Mihai

1. Grădinița "Zâna Zorilor" - Cluj-Napoca (nr. 58) - str. Sighișoarei nr. 15, tel. 0264/453188

21.

Somogyi Gyula

1. Grădinița "Alba ca Zapada" - Cluj-Napoca (nr. 1) - str. Ion Creangă nr. 46, tel. 0264/591669

22.

Gliga Florin Valentin

1. Grădinița "Dumbrăvioara" - Cluj-Napoca (nr. 56) - str. Detunata nr. 2, tel. 0264/414453

23.

Suciu Marcelus Lucian

1. Grădinița "Raza de soare" - Cluj-Napoca (nr. 16) - str. Moților nr. 135, tel. 0264/599541; 0364101467

24.

Irsay Miklos

1. Grădinița "Micul Prinț" - Cluj-Napoca (nr. 23) - str. Herculane nr. 13, tel. 0264/449721

25.

Șurubaru Gheorghe

1. Grădinița "Trenuletul veseliei" - Cluj-Napoca (nr. 26) -str. Câmpeni nr. 3/C, tel. 0264/432392

26.

Tomoș Constantin Ioan

1. Grădinița "Floare de iris" - Cluj-Napoca (nr. 32) - str. Oașului nr. 129, tel. 0264/439605

27.

Vușcan Gheorghe Ioan

1. Grădinița "Neghiniță" - Cluj-Napoca (nr. 52) - str. T. Vuia nr. 87, tel. 0264/439275