Hotărârea nr. 123/2009

Hotărârea 123/2009 - Aprobarea componenţei consiliilor de administraţie ale regiilor autonome de subordonare locală: R.A.T., R.A.T.U.C. şi R.A.D.P. Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței consiliilor de administrație ale regiilor autonome de subordonare locală: R.A.T., R.A.T.U.C. și R.A.D.P. Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței consiliilor de administrație ale regiilor autonome de subordonare locală: R.A.T., R.A.T.U.C. și R.A.D.P. Cluj-Napoca proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46.295 din 4.03.2009 al Serviciului Relații cu Consiliul, prin care se propune aprobarea componenței consiliilor de administrație ale regiilor autonome de subordonare locală: R.A.T., R.A.T.U.C. și R.A.D.P. Cluj-Napoca, precum și încetarea aplicabilității dispozițiilor Hotărârilor nr. 733, 734, 735 și 860/2004; nr. 31, 134. 436 și 490/2005; nr. 404. 704 și 844/2006; nr. 492 și 582/2007;

Văzând adresele din partea P.N.L. cu nr. 44.444/02.03.2009, P.D. -L. cu nr. 47.143/04.03.2009. P.S.D. cu nr. 5.903/12.01.2009 și U.D.M.R. cu nr. 47.159/04.03.2009. prin care se desemnează reprezentanții acestora în consiliilor de administrație ale regiilor autonome de subordonare locală;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, în următoarea componență:

1 Emil Miron;

 • 2. Aura Inceu;

 • 3. Radu Munteanu;

 • 4. Eugen Cocan;

 • 5. Dane Tibor Kalaman;

 • 6. Csibi Istvan Venzel;

 • 7. Bogdan Ilasc.

Art. 2 - Se aprobă Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport Urban de

Călători Cluj-Napoca, în următoarea componență:

1 Liviu Neag;

 • 2. Loredana Pop;

 • 3. Marius Mureșan;

 • 4. Beniamin Chira;

 • 5. Vasile Andrei Vita;

 • 6. Ovidiu Chifor;

 • 7. Mihai Teaha.

Art. 3 - Se aprobă Consiliul de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public

Cluj-Napoca. în următoarea componență:

1 Ioan Morocăzan;

 • 2. Viorica Szocs;

 • 3. Ciprian Moldovan;

 • 4. Koos Francisc Iosif;

 • 5. Ioan Ciupe.

Art. 4 - începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea dispozițiile Hotărârilor nr. 733, 734. 735, și 860/2004; nr. 31, 134, 436 și 490/2005; nr. 404. 704 și 844/2006; nr. 492 și 582/2007.

Art. 5 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Relații cu Consiliul, R.A.T.. R.A.T.U.C. și R.A.D.P. Cluj-Napoca.Nr. 123 din 17 martie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi, prin vot secret)