Hotărârea nr. 101/2009

Hotărârea 101/2009 - Desemnarea reprezentanţilor municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților municipiului Cluj-Napoca în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Clu j

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților municipiului Cluj-Napoca în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 36578 din 19.02.2009 al Biroului strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte din cadrul Direcției comunicare și relații publice prin care se propune desemnarea reprezentanților municipiului Cluj-Napoca în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă desemnarea, ca reprezentanți ai municipiului Cluj-Napoca în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a persoanelor menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează persoanele desemnate.Nr. 101 din 26 februarie 2009

(1 lotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 101 / 2009

Lista cu membrii desemnați să reprezinte municipiul Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj

Nr crt.

Numele și prenumele

Funcția

1.

Apostu Sorin

primar

2.

Moisin Radu Marin

viceprimar

3.

Lâszlo Attila

viceprimar

4.

Anastase Claudia

consilier local

5.

Cătăniciu Steluța Gustica

consilier local

6.

Chiorean Brîndușa Alina

consilier local

7.

Chira Manuel

consilier local

8.

Csoma Botond

consilier local

9.

Florea loan Horea

consilier local

10.

Irsay Miklos

consilier local

11.

Lăpușan Remus Gabriel

consilier local

12.

Marcu Valtăr

consilier local

13.

Molnos Lajos

consilier local

14.

Niculescu Nicoleta

consilier local

15.

Pântea Petru Iacob

consilier local

16.

Peter Tcofil Claudiu

consilier local

17.

Petric Mircea Cosmin

consilier local

18.

Popa Adrian

consilier local

19.

Pop loan

consilier local

20.

Popa Liviu

consilier local

21.

Sandu Mihai

consilier local

22.

Somogyi Gyula

consilier local

23.

Suciu Marcelus Lucian

consilier local

24.

Șurubaru Gheorghc

consilier local

25.

Tomoș Constantin loan

consilier local

26.

Vușcan Gheorghe loan

consilier local

27.

Poruțiu Virgil

director Direcția tehnică

»

28.

Ciuban Corina

director Direcția urbanism și dezvoltare urbană

29.

Moigrădan Olimpia

director Direcția economică

30.

Crișan Dacia

director executiv Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății