Hotărârea nr. 855/2007

Hotărârea 855/2007 - Aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HO TÂRÂ RE privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 614676 din 07.12.2006 al Direcției economice prin care se propune aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a" și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTÂRĂ Ș T E:

Art. 1 Se aprobă. începând cu data de 04.01.2008, tarifele pentru transportul urban de călători practicate de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca, conform anexei, care face narte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 De la data de 04.01.2008 își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 830/2006.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.


Președinte de ședință. Ing. Horea Ioan Flore?.


r/Secretarul mu


Contrasemnează:


Nr. 855 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului ( luj-Napoca


Anexă ia Hotărârea nr. 855/2007


Tarifele la transportul în comun practicate de R.A.T.U.C. CIuj-Napoca începând cu data de 04.01.2008

Nr. cri.

Felul călătoriei (relația)

Tarif actual

RON

Propunere majorare

Tarif acceptat RON

BILETE

1

Oraș 1 călătorie

1,30

1.70

1,50

2

Apahida

3,50

4,00

4,00

3

Baciu

1,50

2,00

2.00

4

Chinteni

3,60

4.00

4,00

5

Florești

3,00

3,50

3,50

6

Sânicoara

3,00

3,00

3,00

7

Dezmir

3.00

4,00

4,00

8

Luna

3,50

4.00

4.00

9

Pata

3,50

4,00

4.00

10

Someșul Rece

5.00

5,50

5.50

11

Deuș

4,50

5,00

5.00

12

Boju

4,50

5,00

5,00

13

Beliș

14,50

16,00

16.00

14

Metro

2.50

2,50

2.50

15

Gilău

4,00

5,00

5.00

16

Călățele

11,00

12,00

12.00

17

Huedin

8.00

10,00

10.00

18

Poiana Horii

18.00

20,00

20.00

19

Mănăstirea Florești

3,00

4.00

4.00

20

Pollus

1,50

2,50

2.50

21

Valea Chintău-Cătun

3,00

3,50

3.50

22

Apahida-Sânicoara

3,00

3.00

ABONAMENTE ORĂȘENEȘTI

1

Zilnice

7.00

10,00

10.00

2

1 linie oraș

40,00

43,00

43.00

n

3

2 linii oraș

60,00

65.00

65.00

4

Toate liniile nominalizate

86,00

93.00

93.00

5

Toate liniile nenominalizate

120,00

120,00

120.00

6

1 linie / 1 săpt.

11,00

12,00

12.00

7

2 linii / 1 săpt.

20,00

21.00

21.00

8

Toate liniile / 1 săpt.

30,00

32,00

32.00

ABONAMENTE PR

EORĂȘENEȘTI

1

Apahida

82,00

90,00

90,00

[ 2 -

Apahida + 1 linie

115,00

125,00

125,00

Q

3

Bac iu

50,00

55,00

55,00

4

Baciu + 1 linie

85,00

95,00

95,00

5

Boju

105,00

110,00

110,00

6

V. Chintăului

62,00

65,00

65,00

7

Chinteni

82,00

90,00

90,00

8

Chinteni + 1 linie

120,00

125,00

125,00

9

Dezmir

70,00

75,00

75,00

10

Dezmir + 1 linie

105,00

115,00

115,00

11

Deuș

105,00

110,00

110,00

12

Metro

50,00

50,00

50.00

13

Apahida, Sânicoara

45,00

45,00

45,00

14

Florești

62,00

65,00

65,00

15

Ploiești + 1 linie

100,00

105,00

105,00

16

Luna de Sus

90,00

100,00

100,00

17

Pata

82,00

90,00

90,00

18

Sânicoara

64,00

70,00

70,00

19

Sânicoara + 1 linie

100,00

110,00

110,00

20

Someșul Rece

100,00

110,00

110,00

21

Cluj-Huedin

300,00

325,00

325,00

22

Cluj-Călățele

350,00

360,00

360,00

23

Cluj-Beliș

420,00

450,00

450,00

24

Gilau

100,00

100,00

25

Căpuș

150,00

150,00

150.00

26

Huedin-Btiiș

160,00

160,00

27

Pollus

50,00

50,00

50.00

28

29

Metro-Floresti

12,50

15,00

15,00

Apahida-Sânicoara

12,50

15,00

15,00

ABONAMENTE - REDUCERE

1

1 linie oraș

20,00

21,50

21,50

2

2 linii oraș

30,00

32,50

32,50

3

Toate liniile nominalizate

43,00

46,50

46,50

4

Apahida

41,00

45,00

45,00

5

Dezmir

35,00

37,50

37.50

6

Florești

31,00

32,50

32,50

7

Luna

45,00

50,00

50,00

8

Pata

41,00

45,00

45,00

9

Sânicoara

32,00

35,00

35,00

10

Apahida-Sânicoara

22,50

22.50

11

Chinteni

45

45

ABONAMENTE SĂPTĂMÂNALE PF

IEORĂȘENEȘTI

1

Apahida

24,00

25,00

25.00

2

Baciu

13,00

15,00

15,00

3

Baciu + 1 linie

25,00

26,00

26,00

4

V. Chintăului

16,00

17,00

17,00

5

Chintcni

24,00

25,00

2.5,00

6

Dczmir

20,00

20,00

20,00

7

Boju

28,00

30,00

30.00

8

Horești

20,00

22,00

22,00

9

Pata

24,00

25,00

25,00

10

Sânicoara

19,00

20,00

20,00

11

Luna

25,00

26,00

26,00

12

Deuș

30,00

30,00

30,00

13

Someșul Rece

29,00

30,00

30,00

14

Huedin

78,00

80,00

80,00

15

Călățclc

94,00

95,00

95,00

16

Beliș

125,00

125,00

125,00

17

Apahida-Sânicoara

10,00

10,00

i J8

Tichet călătorie

0,10

0,50

0,50