Hotărârea nr. 835/2007

Hotărârea 835/2007 - Modificarea si completarea Hotărârii nr. 694/2004 modificată prin Hotărârea nr. 791/2005 si 442/2006.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

Hotărâre

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 694/2004 modificată prin Hotărârea nr. 791/2005 și 442/2006

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 694/2004 modificată prin Hotărârea nr. 791/2005 și 442/2006 - proiect din inițiativa consilierilor locali: Pâlfi Carol și Ovidiu Turdean :

Analizând Referatul nr. 1622 din 23.11.2007 al Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 694/2004 modificată prin Hotărârea nr. 791/2005 și 446/2006:

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă scoaterea de pe lista spațiilor comerciale și de prestări servicii a spațiilor care fac obiectul Legii nr. 550'2002 și introducerea în circuitul locativ a următoarelor spații:

  • 1.  Str. Mănăștur nr.42. poziția nr.455. din anexa la E1CL nr.694/2004:

  • 2.  Str. Dorobanților nr.42-44. poziția nr.28 din anexa la HCL nr.694/2004;

  • 3.  Str. Traian nr.15. poziția nr.636 din anexa la HCL nr.694/2004;

  • 4.  Str. Traian nr.15. poziția nr. 390 din anexa la HCL nr.694/2004.

Art.2- Se aprobă includerea în lista spațiilor comerciale și de prestări servicii care fac obiectul Legii nr. 550/2002 a spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 16, în suprafață de 17.02 mp.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr.835 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)