Hotărârea nr. 778/2007

Hotărârea 778/2007 - Alocarea sumei de 8.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Liceului teologic Reformat pentru aniversarea a 450 de ani de învătământ reformat, în perioada 12-14 octombrie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 8.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Liceului Teologic Reformat pentru aniversarea a 450 de ani de învățământ reformat, în perioada 12-14 octombrie a.c, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Liceului Teologic Reformat pentru aniversarea a 450 de ani de învățământ reformat, în perioada 12-14 octombrie a.c, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Molnos Lajos și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 77689 din 25.09.2007 al consilierului Molnos Lajos prin care se propune alocarea sumei de 8.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Liceului Teologic Reformat pentru aniversarea a 450 de ani de învățământ reformat, în perioada 12-14 octombrie a.c, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 al.l și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 8.000 de lei de la bugetul local pe anul 2007 Liceului Teologic Reformat pentru aniversarea a 450 de ani de învățământ reformat, în perioada 12-14 octombrie a.c, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția comunicare și relații publice și Direcția economică.

Nr. 778 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)


z' /      /

T- Contrasemnează:

Secretarul municipiului, Jr. Aurora: nirmure