Hotărârea nr. 775/2007

Hotărârea 775/2007 - Propuneri de atribuire a unor denumiri de străzi din municipiul Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind propuneri de atribuire a unor denumiri de străzi din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerile de atribuire a denumirilor unor străzi - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 92026 din 29.10.2007 al Direcției tehnice prin care se propune atribuirea denumirilor unor străzi din municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere avizele Comisiei județene de atribuire de denumiri nr. 22.327 din 05.05.2005, nr. 16.460 din 11.04.2006 și respectiv nr. 46.732 din 20.07.2007,

Reținând prevederile Legii 48/2003 precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă atribuirea denumirilor unor străzi din municipiul Cluj-Napoca, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 1 ianuarie 2008.

Art. 2. - Se aprobă lista denumirilor de străzi avizate de Consiliul județean Cluj, cuprinse în anexa nr. 2, care constituie fond de rezervă ce va fi utilizat de Direcția urbanism și dezvoltare urbană, în cazul apariției unor noi străzi, în urma aprobării unor PUZ-uri și PUD-uri;

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană și Direcția tehnică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ing.Horea Ioan Florea


Contrasemnează: ecretarul mumȚipiului, Jr.Auror4/Țărmure

Nr.775 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ                               Anexa 1 la Hotărârea nr. 775/2007

DIRECȚIA URBANISM

LISTA ATRIBUIRILOR DE DENUMIRI

- propuneri avizate de Comisia Județeană de Atribuire de Denumiri -

Nr. crt.

Localizare

Denumirea propusă      Observații

Zona Colonia Borhanci

1

Stradă care pornește din str. Colonia Borhanci inspre sud-vest in zona părâuiui Becaș.

REGINA MARIA

2

Stradă care pornește din str. Colonia Borhanci înspre sud-vest intre str Voievodul Gelu si str. Mihail Sebastian.

REMENYIK SANDOR

Literatură

n

0

Stradă care pornește din str Colonia Borhanci inspre sud-vest între str. Voievodul Gelu și str. Mihail Sebastian

Voievodul MENUMORUT

4

Stradă care pornește din str Colonia Borhanci înspre sud-vest. la est de str ' Voievodul Gelu.

TUDOR VIANU

Literatură

Stradă care pornește din str. Colonia

Borhanci înspre sud-vest. la est de str         IONEL PERLEA

5 Voievodul Gelu______ __________Muzică___

Stradă care pornește din str. Colonia

Borhanci înspre sud-vest si

intersectează str. Romul Ladea. in zona       OCTAVIAN PRIE

|______6 str FaguIui.________________________________________!__Știință

Stradă care pornește din str Colonia Borhanci inspre sud-vest și intersectează str. Romul Ladea. între str. Fagului si pârâul Becaș.

CONSTANTIN C DICULESCU Stiintă

8

Stradă care pornește din str. Colonia Borhanci înspre sud-vest și intersectează str Romul Ladea. intre str Fagului si pârâul Becas

ALEXANDRU ROȘCA învățământ

9

Stradă care pornește din str. Colonia Borhanci înspre sud-vest și intersectează str. Romul Ladea. intre str. Fagului si pârâul Becaș

BOCSKAI ISTVAN

Politică

10

Stradă care pornește din str Colonia Borhanci înspre sud-vest și intersectează str Romul Ladea la est de pârâul Becas

ANTIM IVIREANU învățământ

11

Stradă care pornește din str. Colonia Borhanci inspre sud-vest și intersectează str Romul Ladea la est de pârâul Becaș

ERICH BERGER

Muzică

12

Stradă care pornește din str. Colonia Borhanci inspre sud-vest și intersectează str Romul Ladea. la est de pârâul Becaș

ION BREAZU Literatură

13

Stradă care pornește din str. Colonia Borhanci înspre nord-est, înainte de curba spre sud care duce în satul Gheorgheni.

PETRU CREȚIA Literatură

_

1

14

Stradă care pornește din str. Coionia Borhanci, orientată spre est și care are formă de buclă

i

JULES VERNE

Literatură

15

Stradă care pornește din str. Colonia Borhanci, înspre est și intersectează drumul spre Colonia Sopor.

D1MITRIE ONCIUL

Istorie

Zona str. Bună Ziua

16

1 Stradă care pornește din Calea Turzii înspre est, între str. Bună Ziua și str. Mihai Românul.

PAKEI LAJOS

Arhitectură

17

j Stradă care pornește din str. Buna Ziua

■ înspre sud și aflată imediat la vest de str. Camil Petrescu.

POMPILIU TEODOR

Istorie

18

Stradă care pornește din str. Bună Ziua înspre sud și aflată imediat la vest de

i str. Camil Petrescu.

MARIN SORESCU

Literatură

I

19

Stradă care pornește din str.

W.A.Mozart înspre nord est, paralelă ou str Tristan Tzara

CARMEN SILVA*

Politică literatură

Strada care a primit inițial numeie "Carmen Silva" (2001) nu a mai fost materializată ulterior în teren.

20

Stradă care pornește din str. Tristan Tzara înspre est, paralelă cu str. W.A.Mozart

NICOLAE COLAN

Mitropolit

Strada care a primit inițial numeie "Nicolae Colan" (2001) nu a mai ■ fost materializată ulterior în teren

i 21

Stradă care pornește din str. Tristan Tzara înspre est. paralelă cu str. W.A.Mozart

MATYAS MATYAS

Strada care a primit iniția! numele "Matyas Matyas" (2001) nu a mai fost j materializată ulterior în teren.

22

Stradă care pornește din str. Măceșului înspre est si care ajunge în livadă.

ETA BOERIU

Literatură

Zona Observatorului Sud

23

Stradă care pornește dinspre str. Eugen lonesco înspre est (la sud de str.

Episcop Marton Aron) și care intersectează Calea Turzii.

NICOLAE STEINHARDT

Literatură

I

i

!

24

Stradă care pornește dinspre str. Eugen lonesco înspre est (la sud de str.

Episcop Marton Aron) și care intersectează Calea Turzii.

ALECU RUSSO

Literatură

25

Stradă care pornește dinspre str. Kos Karoly înspre nord, între str. Eugen lonesco și Calea Turzii.

ANA ASLAN

Medicină

26

Stradă care face legătura între străzile propuse la punctele și și aflată între str. Eugen lonesco și strada propusă la punctul

JANOS ZSIGMOND

Politică

27

Stradă care pornește dinspre strada propusă la punctul înspre est (la sud de str. Episcop Marton Aron) și care intersectează Calea Turzii.

BATHORI ISTVAN

Știință, politică

28

i Stradă care pornește dinspre Calea

' Turzii înspre vest la nord de str. Miko Imre.

CONSTANTIN NOICA Filozofie

29

Stradă care pornește dinspre Calea Turzii înspre vest, la nord de str. Miko Imre.

NICOLAE CAJAL

Medicină

30

Stradă care pornește dinspre str. Miko Imre înspre nord, paralelă cu Calea Turzii.

ȘTEFAN AUGUSTIN DOINAȘ Literatură

Zona colonia Sopor

31

Stradă care unește str. Colonia Sopor cu str. Al. Vaida Voevod, pe lângă pârâul Becaș.

Str. GEORG FRIEDRICH HEGEL Filozofie

Zona cartierului Someșeni

o o OZ

Stradă care pornește din Calea Someșeni înspre sud-vest și intersectează str. Cantonului.

AUGUSTIN BENA

Muzică

33

otiaoă care leagă str. Cantonului de Calea Someșeni, pe relația nord-est -sud-vest.

HENRI COANDĂ știință

Zona cartierului Dâmbul Rotund

|     34

Stradă care pornește din str. Partizanilor, însore nord-vest

LEONARD MOCIULSKI armată

I

35

Stradă aflată între str. Lombului și str. Spicului

GHEORGHE SION

literatură

36

Stradă oare pornește din str. Spicului însore nord-est

CONSTANTIN BRÂILOIU Muzică

I

“7

I              Sr» /

Stradă care pornește înspre nord, din str. Viile Nădâse!

IONEL TEODOREANU

Literatură

38

Stradă care pornește din str. Valea Seacă înspre est.

AUGUSTIN MAIOR știintă

39

Stradă care pornește din str. Valea Seacă înspre nord.

VALTER MÂRÂCINEANU armată

Zona B-dului Muncii

40

Stradă care pornește din B-dul Muncii înspre sud pe lângă parcul industrial Tetarom I I

EMERSON


ȘEF SERVICIU,

Mirela Mărincean

Anexa 2 la

Hotararea 775/2007

Denumiri avizate de Consiliul Județean Cluj care se constituie fond de rezerva

!

Nr.cn.

Nume

Domeniu pe care îl reprezintă

adresa de avizare

i 1

HENRI BERTHELOT

Armată

22327/ 5 mai 2005

O z.

ARISTOTEL

Filozofie

22327/ 5 mai 2005

3

IMMANUEL KANT

Filozofie

22327/ 5 mai 2005

4

PETRE ȚUȚEA

Filozofie

22327/5 mai 2005

5

PLATON

Filozofie

22327/5 mai 2005

6

JULES MICHELET

Istorie

22327/ 5 mai 2005

■7

FLORIAN ȘTEFĂNESCU

GOANGĂ

învățământ

22327/ 5 mai 2005

8

ALEXANDRE DUMAS

Literatură

22327/ 5 mai 2005

9

EDGAR QUINET

Literatură

22327/5 mai 2005

I 10

EUGEN BARBU

Literatură

22327/ 5 mai 2005

11

RADU GYR

Literatură

22327/ 5 mai 2005

12

SAMU FENYES

Literatură

22327/ 5 mai 2005

13

CHARLES de GAULLE

Politică

22327/ 5 mai 2005

14

EMIL A. DANDEA

Politică

22327/ 5 mai 2005

■5 c

I u

IOAN BUTEANU

Politică

22327/ 5 mai 2005

16

NICOLAE CORCHES

Politică

22327/ 5 mai 2005

' 7

GOGU CONSTANTINESCU

Știință

22327.' 5 mai 2005

te

LEONARDO da VINCI

Stiintă

22327/ 5 mai 2005

19

THOMAS ALVA EDISON

Stiintă

22327/ 5 mai 2005

20

ALEXANDRU cel MARE

22327/ 5 mai 2005

21

SMÂRDAN

22327/ 5 mai 2005

22

SPERANȚEI

22327/ 5 mai 2005

23

TRICOLORULUI

22327; 5 mai 2005

  • 24

  • 25

VASILE N. PASCU

KOSSUTHLAJOS

Armată

Politică

16460/ 11 apriiie

2006

16460/ 1' aprilie

2006

26

SEVER DAN

Politică

16460/ 1' aprilie

2006

27

HENRI JACQUIER

Știință

16460/ 11 aprilie

2006

28

ROBERT FICHEUX

Stiintă

16460/ 11 aprilie

2006

29

ION LÂNCRANJAN

literatură

22327/ 5 mai 2005 i

30

VOEVODUL GLAD

22327/ 5 mai 2005

31

VERGILIU

22327/ 5 mai 2005  1

32

HELMUTH KOHL

politică

46732/20 iulie 2007

33 !

COLOANA INFINITULUI

22327/ 5 mai 2005

34

CETATEA LUI VLAD

46732/20 iulie 2007

35

PÂRÂUL SEC

46732/20 iulie 2007 |


ȘEF SERVICIU,


Mirela Mărincean