Hotărârea nr. 760/2007

Hotărârea 760/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 160/2007 si a anexei, în conformitate cu HCL nr. 818/2006, cu sprijinul Consiliului local al muncipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 160/2007 și a Anexci(alocarca sumei de 3.315.000 lei de Ia bugetul local pe anul 2007 structurilor sportive, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2007, respectând Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006), în conformitate cu HCL nr. 818/2007 (aprobarea Condițiilor și criteriilor de finanțare a structurilor sportive), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 160/2007 și a Anexei (alocarea sumei de 3.315.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 structurilor sportive, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2007, respectând Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006), în conformitate cu HCL nr. 818/2007 (aprobarea Condițiilor și criteriilor de finanțare a structurilor sportive), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Analizând Referatul nr. 74935 din 14.09.2007 al Direcției comunicare și relații publice prin care propune modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 160/2007 și a Anexei(alocarea sumei de 3.315.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 structurilor sportive, în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2007, respectând Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006), în conformitate cu HCL nr. 818/2007 (aprobarea Condițiilor și criteriilor de finanțare a structurilor sportive), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se modifică Hotărârea Consiliului local nr. 160/2007 în sensul diminuării sumei alocate cu 30.000 lei, de la 3.315.000 lei la 3.285.000 lei în vederea susținerii activității competiționale, în perioada ianuarie-decembrie 2007.

Art. II. Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului local nr. 160/2007, în sensul modificării repartizării sumei de la punctul 1, astfel: - secția de handbal masculin: - 120.000 lei , punctul 6 - C.S. „U-Mobitelco" - 450.000 lei, astfel: - 335.000 lei - calendar intern și 115.000 lei - Cupe Europene și respectiv punctul 7 - CFF „Clujana" - secția de fotbal feminin - 120.000 lei, astfel: - 76.000 lei -calendar intern și 44.000 lei - Cupe Europene.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția comunicare și relații publice și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ing. Horea I Florea

Nr. 760 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată

cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 760/2007


CLUJ-NAPOCA

SITIJATIE

cu repartizarea sumei de 3.285.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, în vederea susținerii activității competiționale a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, în perioada ianuarie-deccmbric 2007, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca:

1.


C.S. „Universitatea”


1.267.000


lei din care: - secția de atletism - 70.000 lei;

- secția de baschet fem. - 160.000 lei;

- secția de handbal fem. - 307.000 lei calendar int. - 137.000 lei


-C.E.

- 170.000 lei;


 • - secția de handbal mase.- 120.000 lei ;

 • - secția de judo           - 100.000 lei ;

- secția de rugby         - 350.000 lei ;

- secția de volei feminin - 80.000 lei;

 • - secția de volei mase. - 80.000 lei.

  2. C.S. Municipal

  420.000 lei;

  3. C.S. U„Politehnica”

  145.000 lei din care: - secția de aerom<

  • - secția de bridge

  • - secția e karate

  • - secția de polo

  4. C.S.S. „Viitorul”

  300.000 lei;

  5. C.S. „Voința”

  110.000 lei;

  6. C.S. „U-Mobitelco”

  450.000 lei: - calendar int. - 335.000 Ici;

  -C.E.         - 115.000 Iei.

  7. C.F.F. „Clujana”- secția de fotbal feminin - 120.000 lei: - calendar

  -C.E.- 44.

  8. C.S. „Colegiul Tehnic Napoca” -

  60.000 lei;

  9. C.S. „CFR”

  - 35.000 lei;

  10. C.S. „Poli karate”

  -

  20.000 lei;

  11. C.S. BMP Motorsport

  40.000 lei;

  12. C.S „P.H.” Baschet

  -

  19.000 lei;

  13. C.S. „GENS”

  73.000 lei;

  14. C.S.„Lamont”

  29.000 lei;

  15. C.S. Fotbal Tenis „Răzvan

  9 9

  17.000 lei;

  16. C.S. „Tchnofrig”

  18.000 lei;

  17. C.S. „Provolei Junior”

  8.000 lei

  18. C.S. „Passo-Doble”

  7.000 lei;

  19. C.S. „Delta Power”

  7.000 lei;

  20. C.S. Karate „Vulturul”

  7.000 lei;

  21. C.S. „Compass”

  3.000 lei;

  22. C.S. „TranSilva”

  5.000 lei;

  23. C.S. „Societatea Pro Orientare” -

  5.000 lei;

  24. C.S. „Dumi Fitness”

  5.000 lei;

  25. C.S. „Dynaniic”

  7.000 lei;

  26. C.S. Grup Șc. Mat. Rul. Unirea -

  16.000 lei

  27. C.S. „Jandarmul”

  15.000 lei;

  28. A.S. „Probaschet Junior”

  19.000 lei;

  29. C.S. „Kameleon”

  7.000 lei;

  30. C.S. „Ardealul”

  14.000 lei;

  31. C.S. „Titan Club”

  7.000 lei;

  32. C.S. „Savu Racing”

  20.000 lei;

  33. C.S. „U.M.F”

  10.000 lei.

■ int. - 76.000 lei; 000 lei.

jdele - 20.000 lei

10.000 lei;

80.000 lei;

35.000 lei.