Hotărârea nr. 758/2007

Hotărârea 758/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 149/2007 (alocarea sumei de 2.400.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE


privind modificarea Hotărârii nr. 149/2007

(alocarea sumei de 2.400.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic Județean de

Urgență Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 149/2007- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 605198 din 21.11.2007 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 149/2007;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică articolul 1 din Hotărârea nr. 149/2007 care va avea următorul conținut: “Art.l - Se aprobă alocarea sumei de 2.400.000 lei din bugetul local pe anul 2007 pentru Spitalul Clinic Județean deUrgență Cluj-Napoca , după cum urmează:

 • •  Clinica diabet — lucrări de mansardare, compartimentare, restructurare și reabilitare saloane-350.000 lei;

 • •  Clinica medicală I - lucrări amenajare terapie medicală - 200.000 lei;

 • •  Pavilion direcțiune - lucrări mansardare, compartimentări și restructurare - 250.000 lei;

 • •  Clinica ginecologie I — lucrări mansardare parțială, compartimentări, restructurare și reabilitare saloane - 500.000 lei;

 • •  Clinica oftamologie - lucrări reabilitare demisol - 100.000 lei;

 • •  Laborator anatomie patologică - lucrări de construcții și reparații, proiectare si modernizare platformă de ridicat cadavre, procurare și montare cameră de păstrat cadavre - 200.000 lei;

 • •  Clinica endocrinologie - expertiză tehnică, lucrări de proiectare și execuție - 150.000 lei;

 • •  Clinica radiologie - lucrări reabilitare instalații, reparații și reabilitare - 100.000 lei;

 • •  Clinica chirurgie I — lucrări mansardare, amenajare ambulatoriu, reabilitare - 150.000 lei:

 • •  Clinica neurologie - continuare lucrări Pavilionul I și VI - 200.000 lei;

 • •  Incinta spitalului - completare, reabilitare covor asfaltic - 100.000 lei;

 • •  Clinica dermatologie - reparații construcții și instalații - 100.000 lei. ”

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ing.Horea IoanTlorea

X v \     —S/îxZ


♦                          4

Secretarul municipiului,

Jr.Aurora/Wmure

Nr.758 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)