Hotărârea nr. 733/2007

Hotărârea 733/2007 - Aprobarea P.U.D. locuinte familiale P+E+M, str. Colonia Borhanci f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuințe familiale P+E+M str. Colonia Borhanci f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - locuințe

familiale P+E+M, str. Colonia Borhanci f.n. - proiect din inițiativa primarului:


Planul Urbanistic de Detaliu - locuințe familiale P+E+M. str. Colonia Borhanci f.n.. beneficiari: S.C. Briliant S.R.L. și Kiss Robert;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 62059/9100 din 12.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 2)5/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuințe familiale P+E+M. str. Colonia Borhanci

f.n., beneficiari: S.C. Briliant S.R.L. și Kiss Robert prin care se reglementază accesul pe parcelă pe drum de servitute particular de 6.0 m. carosabil și trotuar de 1,5 m., amplasarea construcțiilor retrase cu 4.5 m. de la drum, la 3,0 m. de la limitele laterale și min. 5,5 de la limita posterioară. Cele 2 locuințe cuplate din spatele parcelei se amplasează la 1.9 m. de limita posterioară. Regimul de înălțime va fi P+E+M. Parcarea auto se realizează la sol în dreptul fiecărei locuințe. Se propun POT=35,0 % și CUT= 0.9. U.T.R.=L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 62059/9100 din 12.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Nr. 733 din 27 noiembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)