Hotărârea nr. 700/2007

Hotărârea 700/2007 - Vânzarea unui spatiu cu altă destinatie în baza Legii nr. 550/2002.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind vânzarea unui spațiu cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea procesului verbal ale Comisiei constituită în baza Legii nr. 550/2002 și a Hotărârii nr. 858/2004 privind vânzarea spațiilor cu altă destinație - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ovidiu Turdean, Ștefan Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul Comisiei de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii, constituită în baza Legii nr. 550/2002 cu privire la negocierea vânzării unui spațiu cu altă destinație care îndeplinește condițiile de vânzare prevăzute de Legea nr. 550/2002;

în urma dezbaterilor care au avut loc și reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă vânzarea prin negociere directă, a spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. str. A. Șaguna nr. 22, solicitantului Metalurgia S.C.M. Prețul, conform raportului de evaluare, este 65.600 lei. prețul final de vânzare este 105.000 lei care se va achită integral la semnarea contractului. Spațiul este situat în municipiul Cluj-Napoca, str. A. Șaguna nr. 22, are suprafața utilă 17,16 mp., suprafața desfășurată 26.82 mp., cota indiviză teren 16,7 mp.

ART.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.Nr. 700 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)