Hotărârea nr. 698/2007

Hotărârea 698/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 288/2007 si a anexei (alocarea sumei de 590.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, conform deciziei Comisiei de eveluare si selectionare a solicitărilor de finantări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru activitatea unor asociatii si fundatii cu specific de protectie socială, începând cu 1 ianuarie a.c., conform tabelului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre), în sensul majorării sumei alocate Fundatiei Prison Fellowship Romania cu suma de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 288/2007 și a anexei (alocarea sumei de 590.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, conform deciziei Comisiei de evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru activitatea unor asociații și fundații cu specific de protecție socială, începând cu 1 ianuarie a.c., conform tabelului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre), în sensul majorării sumei alocate Fundației Prison Fellowship Romania cu suma de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de modificare a Hotărârii nr. 288/2007 și a anexei (alocarea sumei de 590.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, conform deciziei Comisiei de evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru activitatea unor asociații și fundații cu specific de protecție socială, începând cu 1 ianuarie a.c., conform tabelului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre), în sensul majorării sumei alocate Fundației Prison Fellowship Romania cu suma de 150.000 Iei de la bugetul local pe anul 2007, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 74858 din 14.09.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 288/2007 și a anexei (alocarea sumei de 590.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, conform deciziei Comisiei de evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru activitatea unor asociații și fundații cu specific de protecție socială, începând cu 1 ianuarie a.c., conform tabelului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre), în sensul majorării sumei alocate Fundației Prison Fellowship Romania cu suma de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 288/2007, în sensul suplimentării sumei alocate Fundației Prison Fellowship Romania cu suma de 150.000 lei, de la 200.000 lei la 350.000 lei, pentru achitarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a celor cinci centre, începând cu 1 ianuarie a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.II. Se modifică Anexa la Hotărârea nr. 288/2007, în sensul modificării repartizării sumei de la punctul 6, astfel: - Prison Fellowship Romania - 350.000 lei.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


Nr. 698 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată

cu 18 voturi)