Hotărârea nr. 691/2007

Hotărârea 691/2007 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L UJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79661/43/02.10.2007 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism :

57136/9078/22.082007- COSTE GH. DUMITRU

Amenajare spațiu, acces direct- str. Calea Florești nr. 6/1A 60049/9082/30.08.2007- SIMUT RAMONA OANA

Extindere și etajare locuință D+P+E, str. Bistriței nr. 10

62365/9083/30.08.2007- RUS HOREA. RUS IOANA

Amplasare două locuințe familiale cuplate . S+P+E-*M- str. Arinilor nr. 22A 65004/9084/30.08.2007- CAM PAN DUTU ADRIAN

Construire locuința familială, D-P-M- str. Teo Peter

61300/9103/12.09.2007- VARAD1 NICOLAE

Extindere și mansardare locuință familială, str. Planoarelor nr. 5A 59527/9104/12.09.2007- CONSILIUL JUDEȚEAN -SC UNIVERS T

Modernizare și reabilitare UNIVERS T-str. Al. Vaida Voievod nr. 53-55 61657/9105/12.09.2007 - PETRIC ANA VIORICA

Corelare-Amplasare locuință familială D-t-P+M- str. Borhanci nr. 92

62811/9117/13.09.2007 - ZBUCEA CLAUDIU, GIURGIUMAN G„ SABAU V

Locuințe unifamiliale cuplate, D+P+E-str. Ion Negoițescu

59745/9140/10.09.2007 - CR1SAN IONEL

Construire locuință familială P+M - str. Fagului nr. 3 IC

70740/9142/30.08.2007 - SC TEOROM SRL + SC CLASSO FT STL"

Amenajare spațiu comercial la parter de bloc și acces direct-str. București nr. 57-63/14-15 57332/9165/10.09.2007-MAIER 1OAN

Corelare PUD- Case familiale - Bună Ziua fn

59420/9167/10.09.2007 - VERDE IOANA

Construire locuință familială D+P+M - str. Huedinului nr. 7

51836/9172/10.09.2007 - PINTEA LUCIAN

Construire garaj pe teren proprietate - str. Eftimie Murgu nr. 11B

68482/9173/17.09.2007 - BUZGAR IOAN

Amplasare locunță familială P+E - drumul Soporului fn

55129/9174/10.09.2007- VALEAN Bl ANCA

Amenajare cabinet stomatologic și acces direct, firmă- str. T.Mihali nr. 2 ap. 29 55130/9175/10.09.2007 - BUD MARIUS GHEORGHE

Amenajare cabinet stomatologic și acces - str. Meteor nr. 4/46

64011/9177/30.08.2007 - VASCAN AURELIU și BALCAU EUSEBIU

Locuință familială D+P+M - str. Nicolae Drăgan

66247/9180/17.09.2007 - SC ELMAFARM SRL

Modificare soluție la AC nr. 185/15.02.2006 -reamanajare interioară, supraetajare parțială, amenajare parcări - str. V. Babeș nr. 35- Hotel Capitolina 66788/9181/17.09.2007 - LUCA IULIU

Rezolvare acces auto la locuințe colective - str. Câmpului nr. 227

74647/9221/17.09.2007- HALMA GABR1EL VALERIU

Extindere locuință, construire garaj, foișor-str. Romulus Vuia nr. 134 64433/9223/17.09.2007 - SERPAR NICOLAE

Amenajări interioare și construire balcon la parter de bloc-str. Fântânele nr. 1/35 64503/9224/17.09.2007- BONDANUTU ANA

Construire două case de vacanță D+P-E- Col. Făget-Sud- La Surpătură-corelare cu PUD aprobat cu HCL nr.413/13.06.2006

74640/9230/12.09.2007 - LUCA ANGELA AURICA MAR1A

Construire casă de vacanță, S+P+M,corelare cu PUD aprobat cu HCL nr. 103/2004

71667/9231/27.09.2007 - MASTICA IONEL

Construire locuință familială D+P+E- str. Făgetului - Turzii nr. 192 70426/9234/27.09.2007 - H1RLEA VASILE

Deschidere acces din exterior la parter de bloc și construire balcon-str.Observatorului nr. 1 1 69730/9235/27.09.2007 - CAR Cluj-Napoca

Prelungire podest pentru acces direct din exterior la parter de bloc-str.Primăverii nr.6/176

70649/9236/27.09.2007 - GR1GA OCTAVIAN

Mansardare apartament-str. Gării nr. 13/2

69155/9237/27.09.2007 - GRAD VASILE

Extindere și mansardare apartament- str. Cepei nr. 3/2

70747/9238/27.09.2007 - ACATRINE1 IOSIF

Mică extindere apartament și modificare șarpantă-Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 59/3 68397/9239/27.09.2007 - SC GRUP 5 INVEST SRL

Construire casă de locuit în regim cuplat P+E, Colonia Borhanci fn 70914/9240/27.09.2007 - CR1SAN ȘTEFAN

Extindere casă familială Sp+P+M - str. Luncii nr. 35

70104/9248/27.09.2007 - SC REMO ARTA SPORT

Modificare regim de înălțime-reducere la P+2E la ansamblu de locuințe colective cu spații comerciale la parter, str. Liniștii nr. 2

70619/9254/27.09.2007- VASIAN NICOLAE

Construire locuință fammilială, P+M- zona Colonia Sopor

7182.8082/9268/27.09.2007- CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA

Amenajare/reamenajare pltforme de parcare în Cartierele Gheorgheni. Zorilor și

Mănăștur

65477/9269/27.09.2007 - TODEA 1ACOB

Amplasare imobil de locuit P+M, str. Odobești nr. 2B

75780/9270/27.09.2007 - TR1PON DOREL

Stabilire regim înălțime D+P+E la locuință familială, str. Câmpului fn 69989/9282/04.10.2007 - FUNDAȚIA “ HERALD “ SRL

Etajare și mansardare imobil, str. Magaziei nr. 20

76916/9285/04.10.2007 - PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA

Construire grădiniță, str. Moților nr. 135

78712/9292/04.10.2007 - SC D1CO&T1GANAS SRL

Centru integral urban, str. Avram lancu nr.22-24

683 13/9297/04.10.2007 - SC MELODY CENTRAL SRL

Amenajare terasă sezonieră

81 125/9298/11.10.2007 - SC CLUJ BUSS1NESS CENTER-+ asociații

Precizare indici de ocupare teren conform regulament PUZ, Calea Baciului nr. 2-4 59338/9299/4.10.2007- CUTO1 MARIAN

Amplasare imobil de locuințe D+P+M, str. Câmpului fn.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 691 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)