Hotărârea nr. 631/2007

Hotărârea 631/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 149 din 21.08.2000, pentru spatiul cu altă destinatie în municipiul Cluj-Napoca, str. St. O. Iosif nr. 1-3.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 149 din 21.08.2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Șt. O. Iosif nr. 1-3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 149 din 21.08.2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Șt. O. Iosif nr. 1-3, deținut de SC CASA DE EDITURĂ SARMIS SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1286 din 20.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 149 din 21.08.2000, deținut de SC CASA DE EDITURĂ SARMIS SRL. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Șt. O. Iosif nr. 1-3, în suprafață de 36,73 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. .36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 149 din 21.08.2000, deținut de SC CASA DE EDITURĂ SARMIS SRL, privind spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Șt. O. Iosif nr. 1-3, în suprafață de 36,73mp., cu o cotă de asociere de 400 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de activități de editare.

Art.2 - Termenul asocierii este până la vanzarea spațiului în baza Legii nr. 550/2002. dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Nr. 631 din 30 octombrie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată

cu 22 voturi)