Hotărârea nr. 628/2007

Hotărârea 628/2007 - Prelungirea unor contracte de închiriere cu doi ani, conform anexelor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea unor contracte de închiriere cu doi ani, conform anexelor.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1326 din 25.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexelor 1 și II;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, conform anexelor 1 și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata închirierii este de doi ani ori până la soluționarea revendicării sau până la vânzarea spațiului în baza Legii nr. 550/2002, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator, respectiv la data vânzării spațiului în baza Legii nr. 550/2002, pentru spațiile aflate în acestă situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Nr. 628 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția fondului imobiliar de statAnexa I la Hotărârea nr.628/2007

NR. CRT.

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

DATA EXPIRĂRII CONTRACTULUI

TERMEN

DATA AVIZ COMISIE MIXTA

1.

S.C. Air Transilvania

Servias S.R.L.

P-ța Ștefan cel Mare nr.l 4

01.10.2007

2 ani

19.09.2007

2.

S.C. Croitoria Fantezia S.R.L.

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.92

14.06.2005

2 ani

19.09.2007

3.

S.C. Brichete Yale S.R.L.

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.32

12.06.2007

2 ani

19.09.2007

4.

Partidul Romania Mare-

Organizația de Tineret

str.I.M. Klein nr.2l

31.01.2007

2 ani

19.09.2007

5.

Jucan Andrei

P-ța Unirii nr. 11

08.04.2004

2 ani

19.09.2007

6.

Matis Delia

B-dul Eroilor nr.35

28.11.2006

2 ani

19.09.2007

7.

Andreea Radu

str. St.O. Iosif nr.6/3

18.10.2007

2 ani

19.09.2007

8.

Sbârciu Mihaela Lucia

str. E. Zola nr.l

09.03.2007

2 ani

19.09.2007

9.

Pop Flaviu

str. Memorandumului nr.2

16.10.2007

2 ani

19.09.2007

10.

S.C. Matei Corvin Restaurant S.R.L.

str. Memorandumului nr.2

16.10.2007

2 ani

19.09.2007

11.

S.C. Ersim

str. Dragalina nr.l 16

08.08.2007

pana la soluționarea litigiului

19.09.2007

12.

S.C. Ateii Service Auto S.R.L.

str. Lalelelor nr. 11

28.11.2004

2 ani

19.09.2007

13.

S.C.M. Electromecanica

str. I. Macelaru nr.3

28.11.2006

2 ani

19.09.2007

14.

S.C.M. Electromecanica

Str. Steluței nr.5

28.11.2004

2 ani

19.09.2007

15.

Vescan Adriana

Str. Republicii nr.7

28.11.2006

2 ani

19.09.2007

16.

Partida Romilor

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.l08

30.08.2007

2 ani

19.09.2007

17.

Uniunea Tineretului

Maghiar din Cluj

str. A. lancu nr.21

08.04.2006

2 ani

19.09.2007

18.

Partidul Popular Democrat

B-dul 21 Decembrie

10.05.2007

2 an

19.09.2007EF BIROU

ANIEL C1MP.EAN


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Direciia fondului imobiliar de stat


Anexa II la Hotărârea nr.628/2007

NR.

CRI.

TITULAR CONTRACT DE

ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

CHIRIE CONFORM

HCL 672/2004

TERMEN

SUPRAFAȚA

1.

S.C. Air Transilvania Servias S.R.L.

P-ța Ștefan cel Mare nr. 14

5.515,07

2 ani

55,4

2.

S.C. Croitoria Fantezia S.R.L.

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.92

206.16

2 ani

39,64

3.

S.C. Brichete Yale S.R.L.

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.32

130

2 ani

18,08

4.

Partidul Romania Mare-

Organizația de Tineret

str.I.M. Klein nr.21

14,38

2 ani

57,74

5.

Jucan Andrei

P-ța Unirii nr. 11

31,62

2 ani

18.60

6.

Matis Delia

B-dul Eroilor nr.35

747

2 ani

28.18

7.

Andreea Radu

str. Șt.O. losif nr.6/3

60,68

2 ani

35,23

8.

Sbârciu Mihaela Lucia

str. E. Zola nr.l

510

2 ani

52,45

9.

Pop Flaviu

str. Memorandumului nr.2

64,4

2 ani

39,24

10.

S.C. Matei Corvin Restaurant S.R.L.

str. Memorandumului nr.2

871.4

2 ani

100,93

II.

S.C. Ersim

str. Dragalina nr. 116

1.240

pana la soluționarea litigiului

121.16

12.

S.C. Ateii Service Auto S.R.L.

str. Lalelelor nr. 11

369,47

2 ani

107.66

13.

S.C.M. Electromecanica

str. I. Macelaru nr.3

94,73

2 ani

19.65

14.

S.C.M. Electromecanica

P-ța Steluței nr.5

988,3

2 ani

196

15.

Vescan Adriana

str. Republicii nr.7

82,01

2 ani

21.9

16.

Partida Romilor

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.l08

25,49

2 ani

48

17.

Uniunea Tineretului

Maghiar din Cluj

str. A. lancu nr.21

28.86

2 ani

115,47

18.

Partidul Popular Democrat

15>J+rEiT~Dc.c e m b r i e

16

2 an

35.22