Hotărârea nr. 624/2007

Hotărârea 624/2007 - Prelungirea contractului de închiriere nr. 2067/2000 încheiat între Consiliul local si Societatea Culturală Lucian Blaga.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere nr. 2067/2000 încheiat între Consiliul local și Societatea Culturală Lucian Blaga

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 2067/2000 încheiat între Consiliul local și Societatea Culturală Lucian Blaga, pe o perioadă de doi ani de la data adoptării hotărârii, și aprobarea asocierii dintre Societatea Culturală Lucian Blaga și S.C. Verla Prodcom S.R.L., pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Florea, Florin Stamatian, Mircea Petric, Ștefan Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 863 din 29.05.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea contractului de închiriere nr. 2067/2000 încheiat între Consiliul local și Societatea Culturală Lucian Blaga, pe o perioadă de doi ani de la data adoptării hotărârii, și aprobarea asocierii dintre Societatea Culturală Lucian Blaga și S.C. Verla Prodcom S.R.L., pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6;

în urma dezbaterilor care au avut loc și reținând avizul comisiei mixte și al comisiei dc specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 2067/2000 încheiat între Consiliul local și Societatea Culturală Lucian Blaga, pe o perioadă de doi ani de la data adoptării hotărârii, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.Nr.624 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)