Hotărârea nr. 621/2007

Hotărârea 621/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 223/2002 (aprobarea unor preturi pentru activitătile desfăsurate de R.A.D.P. Cluj-Napoca).

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 223/2002 (aprobarea unor prețuri pentru activitățile desfășurate de R.A.D.P. Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 223/2002 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 61752 din 24.10.2007 al Direcției economice prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 223/2002;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a" și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică art. 2 din Hotărârea nr. 223/2002 care va avea următorul conținut:

„Art. 2. Prețurile aprobate în condițiile art. 1 intră în vigoare de la data de 1 septembrie 2002 și se vor indexa cu rata inflației, conform anexelor 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prețurile pentru activitatea Centrului de tratare și întreținere câini sunt prevăzute în anexa 5. începând cu data de 01.11.2007 ”.

Restul prevedrilor hotărârii rămân neschimbate.

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Nr. 621 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexă ia Hotărârea nr. 621/2007

TABEL

cu prețurile pentru activitatea de ecarisaj, exclusiv TVA

Nr. crt

Denumire lucrare

U.M.

Preț începând cu 01.11.2007

1

Cheltuieli convenționale constante de funcționare

luna

8.475,03

2

întreținere câine

buc/zi

2,45

3

Castrare mascul

buc

19,35

4

Histerectomie

buc

37,66

5

Deparazitare externă

buc

5,85

6

Deparazitare internă

buc

3,05

7

Vaccinare antirabic

buc

3,25

8

Vaccinare antiepizootica

buc

16,68

9

Eutanasie

buc

17,57

10

Prindere câine

oră

13,77

11

Incinerat cadavru câine

buc

13,11

12

Capturare câini cu pistolul tranchilizant

buc

94,65

/

ȘEF SERVICIU